Bestyrelsen - Skovlund Friskole

Bestyrelsens sammensætning
Friskolens bestyrelse sammensættes af medlemmer valgt i forældre- og skolekreds på den årlige generalforsamling i marts/april. Skolekredsen = forældre og medlemmer af Skovlund Friskoles Støtteforening. Forældrekredsen = forældre på skolen. Der er 3 medlemmer fra forældrekredsen og 2 medlemmer fra skolekredsen. Hver kreds vælger sine egne medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen for en to-årig periode.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen:
Tine Esbensen (formand)
Carsten Thorhauge
Line Drue 

De nuværende bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen:
Søren Lose
Annie Voss (næstformand)


Uddrag af bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet
"Bestyrelsen for en selvejende uddannelsesinstitution skal varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed. 

Selvejende institutioner ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager.  

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter derfor at:

 • træffe beslutning om institutionens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
 • fastlægge retningslinjer for institutionens virksomhed
 • sikre forsvarlig forvaltning af institutionens midler
 • godkende budget og regnskab for institutionen
 • ansætte og afskedige institutionens daglige leder.

Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed."

 • FORÆLDRENE SIGER

  “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
 • FORÆLDRENE SIGER

  “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

 • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René