Det særlige - Skovlund Friskole

SAMMENHÆNG - en kerneværdi
"At se sig selv som en del af en større sammenhæng er en forudsætning for at kunne forstå sig selv og mestre livet. På Skovlund Friskole lærer man at høre til i et fællesskab med ansvar og opgaver; her får alle en oplevelse af at være mødt og at være ønsket. Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden, og vi lytter og tager hinanden alvorligt.

Skolen skal skabe sammenhæng i hverdagen for elever og forældre, og skolen er en vigtig del af det lokale liv. Vores fælles sprog, kultur, og historie skaber en forståelse i os af at høre til, og det giver os en åbenhed mod verden".

Skolens pædagogiske tilgang understøtter denne værdi og i praksis er netop denne værdi, noget vi arbejder meget med.

Når vi har særlige oplevelser på programmet kan det læses på hjemmesdien, i ugebrevet, på Torvet i Skovlund og på ansager.info. Et arrangement som var væsentligt anderledes end en almindelig skoledag er grundlovsstævnet. Som fri skole fejrer vi hvert år den særlige frihed, som grundloven giver os til at danne fri skole - en skole baseret på værdier og tanker om fællesskab, ansvar og indflydelse. Se glimt fra et grundlovsstævne her.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René