Drama - Skovlund Friskole

Fælles Mål på Skovlund Friskole
Fagene på Skovlund Friskole har samme slutmål som Undervisningsministeriets "Fælles Mål", og de samme læringsmål. Antallet af timer, progression m.v. kan variere fra UVM's vejledende timetal, start- og sluttidspunkter for fagene. Vi udarbejder løbende vores egne undervisningsplaner.

Drama
Formålet med undervisningen i drama er, at udvikle eleverne indenfor en lang områder, som dækker over det personlige og det sociale live, samt det praktiske og det faglige liv.
 

I undervisningen vil vi:

 • opøve evnen til at formidle og modet til at stå frem
 • opøve opmærksomhed, iagttagelsesevne og sammenspil
 • få færdigheder i at gøre tanker til handling
 • udvikle evnen til at træffe valg
 • udvikle evnen til at turde improvisere
 • styrke elevernes koncentrationsevne
 • udvikle indlevelsesevnen
 • lære at kende forskel på og udføre forskellige teaterudtryk
 • lære forskellige teaterbegreber at kende
 • have det sjovt sammen
   

Erfaring, forståelse og indlevelse
Undervisningen i drama skal give eleverne en række erfaringer, som favner bredt, og samtidig give dem lysten til at bruge disse f.eks. til forståelse af/indlevelse i mennesker og situationer, samt kultur og miljø.
 

Mod til at stå frem

Hertil skal undervisningen være med til at udvikle elevernes lyst og evne til bl.a. at deltage i teaterprojekter med alt, hvad det indebærer. Herunder skolens årlige tværfaglige emneuger, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af alder med henblik på at sætte noget sammen, som skal vises for forældre og lokalsamfundet.

 • FORÆLDRENE SIGER

  “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
 • FORÆLDRENE SIGER

  “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

 • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René