Emneuger - Skovlund Friskole

Rakisistan
Den seneste emneuge vi har haft på Skovlund Friskole handlede om at bygge et land op. Der skulle vælges præsident, laves pas, vælges valuta, flag. Mange firmaer blev etableret med produktion, fritidstilbud og lignende. Eleverne udfolde deres fantasi og tog ansvar som chefer, souschefer i private og offentlige virksomheder.

Emneugernes formål
På Skovlund Friskole skal alle opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet. Det gælder også, når vi arbejder med tværfaglige forløb, hvor eleverne arbejder sammen på kryds og tværs af alder. Vi har fokus på talent, vilje og sammenhæng - også i emneuger.

Emneugens mål
I landet Rakisistan var målet blandt andet, at eleverne fik kendskab til samfundsforhold gennem en praktisk-musisk tilgang - læring gennem leg og aktivitet - at de kunne udfolde deres fantasi, overskride grænser, bruge deres viden og få nye erfaringer.

I landet var fællesskab og venskab i fokus for alle borgere

Landet havde også fokus på udvikling, og begge dele ses i flagets symbolik.

Opstarten på emneugerne
Det er vigtigt for os, at vi får startet emneuger og andre undervisningsforløb op, så eleverne er spændte, tændte og engagerede. Det handler også om, at forberede dem på at der kommer udfordringer, som vi sammen skal tackle, og som de hen ad vejen bliver i stand til at tackle selv.

Afslutningen på emneugerne
Det hele kulminerer oftest med besøg udfra, hvor familier m.fl. inviteres indenfor. I den seneste emneuge fik gæsterne fik midlertidige pas, kunne voksle til en fornuftig kurs og derefter være turister i landet; Rakisistan, som eleverne havde navngivet det.

Derfor er det altid rart med en afslutning, hvor alt går op i en højere enhed, og vi sammen stolte og glade kan præsentere og invitere indenfor i vores univers.

Det siger andre om emneugerne
Vi hører rigtig mange gode fortællinger fra eleverne selv og deres forældre. Den røde tråd i fortællingerne er; læring, glæde og engagement, hvilket vi er meget stolte af, fordi det "skal være sjovt at gå i skole" :-)

Se mere
Har du lyst til at se mere, kan du se kortfilmen fra Rakisistan ved at klikke på billedet.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René