Evaluering - Skovlund Friskole

Skolen evaluerer reglemæssigt elevernes trivsel, den samlede undervisning og herunder skolens egne undervisningsplaner.


Evalueringer

UMV juni 2019
Alle elever har deltaget i en trivselsundersøgelse juni 2019. Elevrådet følger op på denne sammen med skolens ansatte
Opfølgning 2019-20
Evaluering af "Undervisningsplan for lejrskole 2017", efteråret 2017 Opfølgning sept. 2018
Evaluering af skolens samlede undervisning, juni 2019 Opfølgning 2019-20

 

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning
Elever og forældres tillid til skolen og det gode samarbejde er et "must" for skolens eksistens. Derfor er vi i tæt dialog med forældre, og alle henvendelser tages alvorligt og giver anledning til kritisk selvransagelse. Således er der gennem tiden blevet ændret på skolens praksis på forskellige områder, undervisning, fokuspunkter for lærernes efteruddannelse og mulighed for coaching, så de bliver dygtigere til at være klasseleder m.v. Disse tilbagemeldinger fra forældre kan ikke planlægges og noteres også sjældent selvom det medfører en ændret praksis. Mange forældrehenvendelser når også omkring skolens bestyrelse, som har hovedansvaret for driften af skolen.
 

Udmeldelse og bortvisning
Ganske få gange er børn blevet udmeldt pga mistrivsel eller utilfredshed fra forældre. Ingen elever er bortvist og skolen har ikke opsagt samarbejdet med nogen forældre. Alle henvendelse fra elever og forældre tages alvorligt. Der afsættes tid til samarbejde med både børn og forældre.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René