Fællesmål og prøver - Skovlund Friskole

Folkeskolens  Prøver
Elever på Skovlund Friskole afslutter 9. kl. med afgangsprøverne (de samme som i folkeskolen). Se karakterer og overgangsfrekvenser på Undervisningsministeriets hjemmeside

Nye prøveformer i 9. kl.
Når der er nye afgangsprøver i 9. kl., så har det indflydelse på den daglige undervisning i storeteam. Fra skoleåret 2016-17 vil vi derfor koble fagene; geografi, biologi og fysik/kemi sammen i den daglige undervisning, da der er fællesprøve i fagene fra sommeren 2017. Det samme gør sig gældende for historie, samfundsfag og kristendom, hvor lærerne har fokus på den afsluttende prøveform og elevernes udbytte af fagene.
 

Fælles Mål på Skovlund Friskole
Fagene på Skovlund Friskole har samme slutmål som Undervisningsministeriets "Fælles Mål", og de samme læringsmål. Antallet af timer, progression m.v. kan variere fra UVM's vejledende timetal, start- og sluttidspunkter for fagene.

Eksempler på afvigelser;
- engelsk fra 0. kl.
- historie fra 1. kl.
- geografi og valgfag fra 6. kl.
- musik, og n/t slutter først efter 7. kl.
- fy/ke er på skemaet fra 8. kl.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René