Foreningslivet - Skovlund Friskole

Friskolesamarbejde
Det midt-vestjysk netværk omfatter friskolerne: Blåbjerg, Billum, Lyne, Mejls-Orten-Tinghøj, Hoven, Filskov, Hedegård og Karlskov. Her er der årligt et stormøde for bestyrelsesmedlemmer og ansatte på friskolerne. Der ud over er der erfa-grupper for ledere og sekretærer.

På landsplan samarbejder vi med den forening, som vi er en del af; Dansk Friskoleforening

Børnehaverne
Vi modtager børn fra mange børnehaver, som vi samarbejder med i forbindelse med førskole-forløbet hvert forår. Vi tager ud på besøg i alle børnehaver, før børnene starter.

Efterskolen
Fælles undervisning i matematik sikrer et tæt fagligt samarbejde til glæde for eleverne i 8.-9. kl. på begge skoler. Desuden samarbejdes der om prøverne i 9. kl, hvor vi hjælper hinanden med at sidde vagt til skriftlige prøver, eksaminere og rette de opgaver, som ikke skal sendes til censor.
Undervisning i idræt foregår i efterskolens hal i vinterhalvåret.

SIF - Skovlund Idrætsforening
Foreningen lejer sig ind i skolens gymnastiksal til gymnastik og badminton. Skolen og idrætsforeningen er fælles om indkøb og vedligehold af redskaber i idræt.
Skolens storeteam deltager i opvisningen hvert forår, hvor eleverne leverer et forrygende teamsamarbejde, megen vilje og stort mod i deres opvisning.

Menighedsrådet
I løbet af året samarbejder vi med menighedsrådet i Skovlund om salmesang i Ribe Domkirke, juleafslutning i kirken o.lign., og så deltager vi med lucia i kirken i december.

Vi vil gerne være en aktiv del af samfundet omkring os - både det nære og det lidt længere væk, så derfor har vi (nu eller tidligere) også kontakt med:

  • Lokalhistorisk arkiv i Skovlund
  • Plejecentret i Ansager
  • Arrangørerne af Mariefestivalen
  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René