Fortælling - Skovlund Friskole

Fælles Mål på Skovlund Friskole
Fagene på Skovlund Friskole har samme slutmål som Undervisningsministeriets "Fælles Mål", og de samme læringsmål. Antallet af timer, progression m.v. kan variere fra UVM's vejledende timetal, start- og sluttidspunkter for fagene. Vi udarbejder løbende vores egne undervisningsplaner.

Fortælling på Skovlund Friskole
H. C. Andersen fortalte for børn, og for Grundtvig var det helt centralt, at fortælling blev en del af skolens dagligdag - udenadslære og terperi skulle ud af skolen, og give plads til den levende fortælling, som kunne bringe børnene livsoplysning - læren om livet - og gøre undervisningen nærværende. Vi vægter fortælling, da vi mener, at vore børn har stor gavn af den fortællende undervisningsform – at blive fortalt ind i en sammenhæng historisk, socialt og geografisk.

Fortælling er en del af morgensamlingen
Pulsen kommer ned, store og små sidder sammen og lytter til lærernes fortællinger om historiske episoder, eventyr, sagaer, myter, egne oplevelser, bibelhistorie, helligdage, traditioner eller andet. De 10-15 minutters daglige fortælling til den fælles morgensamling for alle elever, fører os langt ud i verden og tilbage igen.

I fortællingerne, som varetages af skolens undervisere på skift, berøres emner inden for fagene dansk, historie, kristendom, geografi og samfundsfag.
 

Fortælleren tager sin fortælling på sig og gør den til sin egen
Gennem dette kommer fortællerens budskaber ofte til at virke stærkt på børnene, da mimik, intonation og kropssprog indeholder formidlende kvaliteter, der oftest vil være svære at få med i en oplæsende og mere statisk undervisning. Gennem fortællingen skærpes børnenes interesse for sproget, evnen til abstraktion og til at danne indre billeder. I det fortællende rum lærer børnene nye ord, de opdager hvordan man kan kombinere narrativt og de får en oplevelse af samhørighed med skolens øvrige elever og med fortælleren.
 

Fortælling inkluderer eleverne
Elever, der i den øvrige undervisning, kan være svære at animere til indlæring, finder i fortællingen ofte deres foretrukne platform for indoptagelse af viden, da fortællingen, særligt i denne elevgruppe, opleves mere nærværende og vedkommende. Der ligger en implicit dialog- I den fortællende undervisningsform ligger der udveksling mellem elev og fortæller, da børnene ofte ikke kan lade være med at kommentere, spørge ind og indleve sig.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René