Lejrskole - Skovlund Friskole

Fælles Mål på Skovlund Friskole
Fagene på Skovlund Friskole har samme slutmål som Undervisningsministeriets "Fælles Mål", og de samme læringsmål. Antallet af timer, progression m.v. kan variere fra UVM's vejledende timetal, start- og sluttidspunkter for fagene. Vi udarbejder løbende vores egne undervisningsplaner.

Lejrskole hvert år
Alle elever og ansatte tager afsted på lejrskole 3 dage hvert år. Nogle gange bytter vi med en anden skole og bor der, men andre gange lejer vi en lejrbygning - eks. Hemmet Strand Lejren ved Ringkøbing Fjord. De fleste elever sover inde, mens andre sover ude i telt.

Undervisningen flytter lokalitet, men tager stadig afsæt i skolens formål, de grundtvig-koldske skoleidéer og livssyn, kerneværdierne; talent, vilje og sammenhæng samt visionen om at: ”Alle skal opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet”.

Uddrag af kerneværdierne:
TALENT. Vi tør rykke ved grænserne; vi møder alle elever med konkrete udfordringer, og vi stiller større krav til de dygtigste.

VILJE. I skolen skal de finde troen på, at de kan; de skal rustes med faglige kompetencer, og de skal fyldes med en tørst og nysgerrighed efter viden og lyst til livet.

SAMMENHÆNG. På Skovlund Friskole lærer man at høre til i et fællesskab med ansvar og opgaver; her får alle en oplevelse af at være mødt og at være ønsket.

 

Den pædagogiske tilgang på lejrskolen, er den samme, som når vi er på skolen. Hvis du gerne vil vide mere om vores tilgang, kan du læse mere her: ”undervisning” – ”pædagogik”.

Det faglige indhold på lejrskolen, afhængiger af lejrskolens lokalitet og aktiviteter i forbindelse med f.eks. museumsbesøg, udflugter ud i naturen m.v. Oplevelser og erfaringer fra lejrskolen inddrages også i undervisningen i fagene efterfølgende.


Eleverne har tænkt og talt om, hvorfor vi tager på lejrskole, og det er helt i tråd med intensionerne. Formålet med at tage på lejrskole er, at vi:
- lærer hinanden bedre at kende (nye venner og bedre venskaber)
- har det sjovt og hjælper hinanden
- oplever naturen og ser nye steder (finde flotte sten på stranden)
- lærer noget nyt (f.eks. noget fagligt, at slå telt op, lave mad til mange)
- lærer/prøver at sove sammen med andre

Handlinger
Skolens ansatte booker lejr, orienterer forældre, aftaler besøg, transport m.v. Forældre bidrager evt. med bagning, kørsel samt et beløb, som skal være med til at dække nogle af omkostningerne til mad, leje, transport og ekskursioner
Vi forbereder og taler med børnene forud for lejren om forventninger, aktiviteter, mål m.v. til morgensamling og i teams

Vi informerer på forældremøder og med skriftlig info til forældre

Vi arbejder tæt sammen med forældre om de udfordringer, som børnene evt. har
Vi har fokus på at ”ALLE KAN LÆRE”, og at børnenes udgangspunkter er forskellige.

 

Evaluering af "Undervisningsplan for lejrskole 2017"
Det er skolens antagelse, at lejrskoleophold bidrager til opfyldelse af skolens formål, værdier og vision, men er det en korrekt antagelse?

Udsagn fra børn, forældre og ansatte er med til at afdække i hvor høj grad lejrskolen bidrager til opfyldelse af skolens formål, værdier og vision.

Deltagere i evalueringen: Forældre, elever og ansatte. Evalueringens konklusioner og handleplan offentliggøres på skolens hjemmeside inden november 2017

 

Vil du eller dit barn gerne vide mere om skolen, så book et besøg - det er ganske uforpligtende.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René