Medlemskab - Skovlund Friskoles Støtteforening

Foreninges opfordring og formål
Vi opfordrer alle med interesse i Støtteforeningens arbejde om at blive medlem af Skovlund Friskoles Støtteforening og på den måde være med til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til undervisningen samt sociale events, der styrker sammenholdet blandt skolens elever.

Indmeldelse
Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til skolen eller til et af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer. Blanketten udfyldes og afleveres på skolens kontor eller til støtteforeningens kasserer. Medlemsskab kan også tegnes ved henvendelse til skovlundfriskolesstotteforening@gmail.com, hvor du kan vedhæfte blanketten i udfyldt stand eller i mailen opgive sine personoplysninger (navn, adresse, tlf, mailadresse).

Registrering og betaling
Ved registrering af indmeldelse udsendes der efterfølgende opkrævning. Kontinget for 2019 (100 kr. pr. medlem) bedes indbetalt til: Sparekassen Kronjylland på konto 6237 4200721174 eller på MobilPay: 87 697

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René