Økonomi - Skovlund Friskole

Friskolernes økonomi - statstilskud
Friskolerne modtager i øjeblikket 76 pct. af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev. Hvor meget der skal afsættes til de frie skoler, forhandles hvert år i regeringen, når Finansloven skal vedtages. Det er friskolens bestyrelse, der har det økonomiske ansvar for skolens økonomi og fastsætter beløbet for skolepenge. Hvert år fremlægges budget og regnskab på generalforsamlingen. Skolepengene reguleres en gang årligt (august).

De gældende priser pr. 1.8.2020
Der betales skolepenge i 12 mdr.

1. barn - 1.196 kr./md.
2. barn -    299 kr./md.
3. barn -        0 kr./md.

SFO - 787 kr./md./barn (410 kr. for en deltidsplads - læs mere her)
SFO - klippekort m/10 klip - 479 kr. - vores tilbud til børn i 4.-5. kl.

Bus - 137 kr. md./barn

Lejrskole - 160 kr./barn (opkræves i september)


Er det svært at finde pengene?
Nogle forældre oplever i en kortere eller længere periode, at det kan være vanskeligt at finde pengene til betaling af skolegangen. Hos os er det ikke et tabu og herunder kan du læse om nogle muligheder. Tal med os - så finder vi en løsning.


Fripladstilskud - Nedsættelse af skolepengene
Forældre får hvert år besked op til ansøgningsfristen i august. På kontoret indsamles alle ansøgninger og herefter indsendes de til Fordelingssekretariatet, som på statens vegne fordeler de fripladsmidler, derer til rådighed i puljen. Skolerne får besked om tildelingen af midlerne omrking juletid, og først i det nye år, får forældre besked.

Er der Vil man søge tilskud, skal skolen modtage ansøgningsskemaet midt i august hvert år. Herefter indsender skolen alle de indkomne ansøgninger. I løbet af januar/ferbuar kan skolen fordele midlerne og forældrene får besked i foråret. Skolepengene nedsættes som regel i skoleårets sidste 3-4 måneder.

Det gennemsnitlige tilskud er " 3 mdr.'s fritagelse for betaling til SFO/skole", hvis ansøgere opfylder betingelserne i "Fordelingsnøglen".

Der kan tages hensyn til "pludselig opstået arbejdsløshed, sygdom el.andet", og i så fald ser vi bort fra indkomstgrundlaget i det foregående år. For ar rekvirere ansøgningsskemaerne til skole og SFO - kontakt skolen

 

Tages Konto - Nedsættelse af skolepenge
Som noget helt særligt har vi på Skovlund Friskole er meget dedikeret pensionet skoleleder; Tage Toft. Han har indsat midler på en lukket konto, som kun kan komme trængende forældre til hjælp. Forældre kan rekvirere et ansøgningsskema på kontoret - ansøg her. Det er skolens bestyrelse, der forvalter midlerne, og efter det førstkommende bestyrelsesmøde får ansøgerne besked om beslutningen.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René