Pædagogik - Skovlund Friskole

Grundsyn på elever og læring
Vi giver aldrig op! Alle børn kan lære, og vi sætter en ære i at finde ud af, hvordan - også når de ikke lige selv hopper på vognen, eller når de kortvarigt står af pga. konflikter, mistrivsel eller andet.

Det skal være sjovt at gå i skole! Vi ved godt, at livet er mere end sjov og ballade. Men inderst inde, så skal dit barn være glad for at gå i skole. Det er vigtigt for os, at dit barn trives.

Pædagogisk arbejder vi ud fra teorierne i medieret læring kombineret med SHOHR, som er baseret på forskning om hvordan børn lærer.

Efteruddannelse af alle ansatte
Alt pædagogisk personale på Skovlund Friskole har siden 2013 været igang med efteruddannelse. Det er vi fordi, vi gerne hele tiden vil blive bedre til at skabe det rette undervisningsmiljø for dit barn.

Hvad skal vi lære?
Spørg dit barn: "Hvad har du lært?", "Hvad er du ved at lære?"  - fordi det er sådan vi arbejder. VI vil gerne flytte fokus fra; "Hvad har du lavet i dag og hvad skal lave - til "Hvad skal vi lære?" En del af efteruddannelelsforløbet for de ansatte på SKovlund Friskole har været i samarbejde med ansatte på Ølgod Efterskole.

Læringen skal bygge bro
Vi vil gerne hjælpe børnene med at sætte læringen ind i en sammenhæng - mellem det de ved, tidligere har lært, hvordan de lærte det - hen til relevansen af det, vi skal lære som det næste/lige nu. Denne røde tråd forventer vi ikke, at børnene selv kan finde. Den røde tråd skal være tydelig.

Meningen med undervisningen
Undervisningen skal vedkommende og give mening - og nogle gange er meningen, at børnene både skal øve sig at samarbejde OG få øje på naturens gang. Men det kan også være noget helt andet. Hvert fag og hver time har sit fokus.

Fælles fokus i undervisningen
Vi har gang i noget godt - sammen med dit barn. Sammen undersøger, griner, lærer og taler vi om livet, det særlige og det pudsige i historier, sange, regnestykker, naturens gang, fysikkens love m.m.

Ikke to børn er ens
På Skovlund Friskole er det ikke "lærerne mod børnene" men "lærerne med børnene". Vi skaber noget sammen, og alle børn er unikke. Vi underviser, fordi vi har noget på hjerte, og vi arbejder på Skovlund Friskole, fordi vi kan lide at være sammen med børn. Ikke to børn er ens og selvom børnene er i det samme klasselokale, så får de ikke de samme udfordringer.

Alle skal opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet - i og udenfor undervisningen.
 

Skovlund Friskole og forskning
Vi var en del af Micki Kaa Sunesens forskningsprojekt om børn og læring i 2012-2015. Der var ingen, der underviste i det, som Micki gerne ville forske i, så derfor startede hele forløbet med efteruddannelse. Det vi lærte var så brugbart og relevant, at vi stadigvæk er igang med at dygtiggøre os indenfor netop dette pædagogiske felt - for det giver nemlig rigtig god mening at koble tankegangen "ALLE KAN LÆRE" med det grundtvig-koldske syn på "det hele menneske" og en positiv tænkning.

Vi brænder for at give dit barn det bedste - hver dag - hele året
Det bedste er, når alle oplever sig selv og andre som en del af fællesskabet i undervisningen - så det arbejder vi intenst på. Dette er vores vision på Skovlund Friskole. Vi brænder for, at børn skal have et godt og sundt børneliv. Alle børn skal trives, så de kan lære noget om sig selv, om andre, om livet - blive kloge og være glade.

Micki brænder for..
”Hvis ikke man brænder for det, man gør, og har et højere formål, så vil ens formidling bære præg af teknik og blive oplevet som distanceret,”  siger Micki Kaa Sunesen.

Micki Sonne Kaa Sunesen brænder for inklusion - primært i skoler og dagtilbud. Han er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. I sit ph.d.-projekt arbejdede han med denne nye arbejdsmåde, der skal gøre børn og lærere mere bevidste om de kompetencer, de opbygger.

”Det som børnene lærer i én sammenhæng, kan de bruge i andre sammenhænge – hvis læreren er god til at kommunikere det. Det udvikler de kognitive færdigheder hos børnene,” forklarer Micki Sonne Kaa Sunesen

Han forklarer videre, at børn, der laver mad efter en opskrift i skolekøkkenet, kan tage den samme trin-for-trin-tilgang med i danskundervisningen. Når man skal lære at skrive en stil, har man også brug for en opskrift eller strategi. Man kan altså ”bygge bro” imellem de forskellige aktiviteter.

Kilde - DPU, Århus Universitet

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René