Skolebus - Skovlund Friskole

Skovlund Friskoles Søtteforening forærede i 2014 skolen penge til en skolebus, og det giver os rigtig mange muligheder på skolen.

Skolebus
Skovlund Friskole tilbyder buskørsel for de elever, der har behov for det. Bussen kører f.eks. til Kærbæk, Ansager og Tistrup. Der er en morgenrunde og tilsvarende en runde om eftermiddagen – ventetiden tilbringer eleverne på skolen ude eller inde. De yngste kan gå i SFO indtil bussen kører.

Det er muligt for børn 0.-5. kl. at gå i SFO, indtil bussen kører. Denne deltidsplads kalder vi for en "bus-tid" i SFO. Priserne reguleres hvert år pr. 1. august. De gældende priser kan læses her.

Børn kan køre med bussen i det omfang, at der er plads og ruten kan tilrettelægges efter det. På ruten er der opsamlingssteder, som så vidt muligt tilrettelægges efter behovet.  

Når ruten er tilrettelagt og bekræftelsen til forældre er sendt ud, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret. 
 

Kørsel med offentlige busser
Elever, der er har bopæl i Ølgod og Grindsted, kan køre til skole med Sydtrafiks busser. Kontakt os, så hjæper vi dig med at finde en løsning.


Andet kørsel med vores egen skolebus
I bussen kan der være 8 personer ud over chaufføren, så alle de ansatte kan køre bussen. Det benytter vi os af, når vi tager på tur til Varde, Karlsgårde eller Kvie Sø og når vi er publikum til teaterforestillinger på efterskoler o.lign. Vi kører også i bussen, når vi går lucia på eks. Ansager Plejecenter.

 

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René