Støtteforeningen - Skovlund Friskole

Skovlund Friskoles Støtteforening blev oprettet før skolestarten 2012 med det formål at støtte Skovlund Friskole. Vores arbejde består primært i at samle penge ind til skolens elever, og vi bestemmer i samarbejde med skolens bestyrelse, hvad pengene skal bruges til. Vi bestræber os på at donere penge til ting eller oplevelser, som kommer børnene direkte til gode.

Gaver til skolen:

 • Udbetaling til to skolebusser (9 personers)
 • Skolesangbøger til alle elever og ansatte
 • 25 pc'er
 • Artister til grundlovsdag
 • Nye ovne til skolekøkkenet
 • Værktøj og materialer til pedel og faglokaler


Vi samler penge ind på forskellig vis, bl.a. ved:

 • Tour de Friskole
 • Flaskebonner ved flaskeautomaten ved "min Købmand"
 • Indsamling af jern i jerncontaineren (Solbakken 1, ved de tidligere foderstofbygninger)
 • Arrangementer, såsom foredrag


Den vigtigste årlige indtægt er dog vores kontingent på kun 100 kr./meldlem pr. år.
Vi har mange medlemmer direkte fra skolen men også beboerer i lokalområdet, der ønsker et aktivt lokaliv.

Vi opfordrer alle med interesse i ovennævnte til at blive medlem af Skovlund Friskoles Støtteforening og på den måde være med til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til undervisningen samt sociale events, der styrker sammenholdet blandt skolens elever.

 • FORÆLDRENE SIGER

  “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
 • FORÆLDRENE SIGER

  “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

 • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René