Til- og udmelding i SFO - Skovlund Friskole

Tilmelding til SFO
På Skovlund Friskole er langt hovedparten tilmeldt af eleverne i Lilleteam (0.-2. kl.) og de yngste i Mellemteam (3. kl.)

Der er ca. 50 børn tilmeldt, og det er en stor fordel for os, at alle børnene er meldt ind ved skoleårets start - senest med udgangen af august. Tilemelding sker ved henvendelse via SFO eller skolens kontor.

Udmelding af SFO
Skal dit barn udmeldes af SFO skal det meddeles skriftligt til SFO/skolen. Udmeldingsskema kan rekvireres via SFO/skolens kontor.
Udmeldingsfristen er løbende måned + 30 dage

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René