Tilsynserklæring - Skovlund Friskole

Certificeret tilsynsførende 2017

Ulla Kronborg, Sdr. Omme, er den nye tilsynsførende på Skovlund Friskole.

Hun er valgt af forældrekredsen på skolens generalforsamling 2017 for en 2-årig periode, og skal fremover varetage tilsynshvervet.

Ulla vil besøge skolen flere gange årligt, og hun skal bl.a. forholde sig til undervisningen i dansk, matematik, engelsk og historie, når hun følger undervisningen, læser lærernes årsplaner, taler med lærere og elever.

Den certificerede tilsynsførende skal hvert år udarbejde en erklæring på baggrund af sine besøg på skolen i undervisningstiden.

Erklæringen fremlægges for skolekredsen ifm generalforsamlingen i foråret.

 

 

 

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i

et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab

til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

Kilde: Stk. 2, Friskoleloven

   
Ulla Kronborg afløser Brian Andersen (cert. tilsynsførende 2013-2017)


Skolens navn:               Skovlund Friskole, skolekode:       280385
Tilsynsførende             Brian Andersen, Certificeret tilsynsførende

Tilsynsbesøg  
02-11-16 Læsebånd 6.-7. kl.
Dansk 6.-7. kl.
Matematik 3.-5. kl.
Dansk 1.-2. kl.
Matematik 0. kl.
04-01-17 Matematik 1.-2. kl.
Matematik 3.-5. kl.
Engelsk 3.-5. kl
Engelsk 6.-7. kl.
02-03-17 Matematik 8.-9. kl
Matematik 1.-2. kl.
Kristendom 3.-5. kl.
Dansk 3.-5. kl.
Vurdering af skolens undervisning: Det vurderes at Skovlund Friskoles samlede undervisning lever op til hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole.
Vurdering af elevernes faglighed Det vurderes at eleverne på Skovlund Friskole lever op til hvad der kan forvendtes på andre skoler i området.
Undervisningssprog Dansk, med undtagelse af sprogfagene, hvor der naturligvis undervises på det pågældende sprog.
Forberedes der til demokrati?

Det vurderes at eleverne på Skovlund Friskole forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

                

Tilsynsberetning

Det tager cirka 4 til 5 år at etablere en friskole, har jeg fået fortalt af flere, der har været med til at starte friskoler op. Ser man på Skovlund Friskole passer det faktisk meget godt, for nu er Skovlund Friskole en etableret friskole i sit 5 skoleår, der har fundet sin helt fortjente plads i området. Elevtallet er de seneste år steget med cirka 25 procent, og nu går der 90 glade elever på Skovlund Friskole. Elevtallet ser fint og stabilt ud de næste 3 skole år, og længere ud i fremtiden er det jo altid svært at se. Dette sikrer et stabilt fundament for Skovlund Friskole, både for personalet og økonomisk for skolen.

Skovlund Friskole har aldrig brugt store summer på at gøre reklame for sig selv, Som de siger ”mund til mund er den bedste reklame man kan få”. Og man kan sige at denne reklame nu for alvor er begyndt at virke. Skolen får nu ikke kun lokale elever. Der kommer nu flere og flere elever fra nabobyerne, så som Tistrup og Ølgod.

Hvad er det så, de gør rigtigt på Skovlund Friskole? Jo, der er tid og plads til at tage sig af den enkelte elev, og der bliver tilbudt hjælp til de elever der har problemer. Som eksempler kan nævnes, at Karsten tilbyder eleverne med læsevanskeligheder ekstra kurser i hjælpeprogrammer som CD-Ord. Annegrethe kommer og giver ekstra danskundervisning til skolens to-sprogede elever.

Det taler også til skolens fordel, at der i den daglige undervisning hersker generelt god ro og orden i alle klasser. Undervisningen foregår på et godt fornuftigt fagligt niveau. Netop derfor, og på grund af de lavere elevtal i klasserne, behøver eleverne ikke at have skoledage til klokken 15 eller 16 for at leve op til folkeskolens mål. Planlægning, afvikling og materialevalg virker både gennemtænkt og aldersvarende for den enkelte elev. Undervisningsmaterialerne, der benyttes på Skovlund Friskole består af anerkendte bog- og internet systemer, og disse lever, efter min mening, fint op til folkeskolens krav og målsætninger.

Det er også muligt at tage 9. klasse og folkeskolens afgangsprøve på Skovlund Friskole. Dette foregår i samarbejde med Skovlund Efterskole. Her på skolen har man valgt ikke at give eleverne læseferie, men derimod at eksamensforberede eleverne med timer på skolen. Dette begrundes med, at det vil give bedre resultater til eksamen. Dette er bestemt også noget der taler til Skovlund Friskoles fordel fremfor andre små skoler i andre landsbyer.

Det er altid en god oplevelse, at komme på tilsynsbesøg på Skovlund Friskole. Jeg møder altid glade, engagerede og stolte medarbejdere, der meget gerne vil vise både deres skole og deres undervisning frem. Jeg føler mig aldrig i vejen, og inddrages helt naturligt i den pædagogiske og daglige hygge snak på lærerværelset. Jeg har altid indtryk af, at jeg er velkommen, når jeg er på tilsynsbesøg.

Det samme gør sig også gældende overfor for eleverne på skolen. Jeg bliver inddraget helt naturlig i dagligdagen, og ingen er i tvivl om hvem jeg er, og hvad jeg laver på skolen. Der hersker en rigtig god tone blandt eleverne, både overfor hinanden og overfor personalet. Dagligdagen på Skovlund Friskole virker tryg og god for den enkelte elev. Dette bygger jeg på, at ingen konflikter får lov til at vokse sig unødvendigt store, da der altid er en voksen i nærheden til at løse de konflikter der måtte opstå.

Alt undervisning på Skovlund Friskole foregår naturligvis på dansk, dog med undtagelse af timerne i engelsk og tysk, der naturligvis foregår på det pågældende sprog der undervises i.

Den daglige undervisning forbereder, efter min bedste overbevisning, også eleverne til et liv i frihed og med folkestyre. Skovlund Friskole underviser i samfundsfag i de ældste klasser, og har et velfungerende elevråd på skolen, der tager aktuelle og spændende emner og problemstillinger op. Elevrådets løsningsforslag bliver taget alvorligt af både skolen og de øvrige elever på skolen.

Min generelle vurdering af Skovlund Friskole er, at undervisningen og elevernes udbytte sagtens kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ligeledes også min faste overbevisning, at Skovlund Friskole fint lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de frie skoler.

 

Thyregod d. 18. marts 2017

 


               ____________________________________
                Brian Andersen
                Certificeret tilsynsførende

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René