Ugebrev 04.01.2019 - Skovlund Friskole

Godt nytår :-)
Vi er kommet godt i gang efter ferien. Et nyt år med mange oplevelser ligger foran os, og allerede i januar tager vi hul på mange nye af slagsen:

Den 14. januar er der forældremøder, hvor der er aktuelle informationer til forældre om alt det, vi ikke ved så meget om som vore børn: de sociale medier (det nye og aktuelle).
Hvad er det børnene er optagede af?
Hvilke nye ting er dukket op?
Hvad skal vi være opmærksomme på i hjemmet og på skolen?
Dette  og meget mere, vil Sigrid Wille fra SSP (skole, sociale myndigheder og politisamarbejde i Varde Kommune). Dette møde er lige så vigtigt at deltage i som forældremøderne, så vi håber, at mange forældre har tid til at deltage. Susanne sender invitation ud og vi ønsker en tilbagemelding uanset om man kan deltage eller ej, så vi ved, hvor mange, vi skal finde plads til.

Den 18. januar skal alle pædagoger og lærere på efteruddannelse i MLE. Vi satte et nyt undervisningsforløb i gang i november og i januar følger vi op. Det glæder vi os til, fordi Micki er en dygtig undervisning, og fordi der altid er et stort engagement, når vi er sammen om pædagogisk/fagligt indhold på uddannelsesdage og efterfølgende i hverdagene på skolen.

Den 19. januar er bestyrelsesmedlemmer og ansatte på en fælles ekskursion til Lunderskov Efterskole, som vi samarbejdede med i teaterugen 2017 og igen i år. De har gennem mange år renoveret, og de har nogle lokaler, der minder om vore.

Den 24. januar  er der ekstra aktivitet i SFO indtil kl.19 - mere herom senere.

Den 23.-25. januar er Jette i studiekreds med andre friskoleledere og den 30.1. er der ledermøde i Blåbjerg.

Den 28. januar skal Karsten, Anne Lis og Christina afsted og lære mere om naturfaglige kompetencer i Herning.

Den 30. januar er der indskrivningsfest, hvor vi skal byde de kommende børn og forældre i 0. kl. velkomne. Elever i Lilleteam optræder og udstiller denne eftermiddag, og vi glæder os til nogle hyggelige timer. Pt. er der indskrevet 11 børn fra 3 børnehaver til opstart i august.

Nytårstalen
Dronningen talte i år direkte til vore friskolehjerter og ud fra skolens værdier. Det er der blevet talt om i Lilleteam og i dagens fortælling v/Anne Lis.                        

Fra dronningens nytårstale:
" Der er sikkert nogle børn, som ser med i aften?
Til jer vil jeg gerne sige et par ord:

Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud eller hvad du har opnået.
Men hvem du er, og hvordan du er overfor andre
– dine venner og kammerater.

Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det. 
Man skal give sig tid til at mærke, om en ven er ked af det.

Der skal være tid til at forstå, om man har sagt noget, der sårer en anden, eller har drillet for meget.
Så må man se at få det gjort godt igen.
Det gælder ikke bare for børn; det skal vi voksne også lægge mærke til.

Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt
for vore medmennesker og viser tillid til hinanden,
for vi har alle et ansvar
for fællesskabet.
      Det er selve vort samfunds rødder."

    
  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René