Ugebrev 6.10.2017 - Skovlund Friskole

 

5.10.2017
Karen Vestergaard Pedersen fra Skovlund fortalte om arbejdet med at udvælge/skrive noder til den nye DGI-sangbog. Når Karen ikke fortalte, var der fællessang med sjove festlige opgaver - bl.a. at gå rundt mellem hinanden, mens der blev sunget.
Skovlund Friskoles Støtteforening stod for den festlige aften inkl. aftensmaden. Tak for et godt arrangement og deltagelse :-)

Skolernes motionsdag - fredag 13.10.2017
Sidste skoledag før efterårsferien: Eleverne møder kl. 8.15 og har fri kl. 13.20. Dagen starter med aktiviteter for alle på skolen og efter 10-pausen er der aktiviteter i de 3 teams af forskellig karakter. SFO'en har åben de tre første dage i uge 42. Forældre kan læse mere på VIGGO.

Evaluering af læse-/undervisningsplaner
Hvorfor? Alle friskoler er forpligtet til at ”evaluere den samlede undervisning (herunder skolens egne undervisningsplaner)”, og derfor evaluerer vi på mange forskellige måder (læs mere på hjemmesiden). Denne gang vælger vi at evaluere "lejrskolen" meget grundigt.

Hvordan? Evaluering er  en veltilrettelagt og gennemtænkt undersøgelse af nøje udvalgte mål, værdier eller andet, og det kan gøres på rigtig mange måder. Denne gang har vi valgt at gå ”all-in”, og netop af den grund har vi lavet en aftale med Lasse Kobbelgaard, som har erfaring med evaluering og formidling.

Der er udtrukket 24 ansatte, elever og forældre, som i grupper skal tale om deres oplevelser og tanker i forbindelse med årets lejrskole. Deltagerne får direkte besked om mødetidspunkter, form m.v.

Resultatet offentliggøres i slutningen af 2017.

Forældremøder - dialogen om "fri skole"
På årets forældremøder blev der talt om, hvad særligt der er ved vores friskole og ved at være friskole. Der er 95 elever, 130 forældre, 24 frivillige, 19 ansatte samt mindst 175 medlemmer i støtteforeningen. Sammen har vi et fælles projekt og et fælles ansvar, så fælles mål, samarbejde og dialog er enorm afgørende.

Forældres med bud på, hvad der er vigtigt:
- tryghed, tillid til personalet (at skolen vil det bedste for barnet)
- kendskab til hinanden - forældredeltagelse - stærkt fællesskab
- flere ansatte kan give ny inspiration, men der skal helst ikke være for stor udskiftning
- det psykiske arbejdsmiljø blandt de ansatte er vigtigt for børnene
- at forældre inddrager ansatte i deres overvejelser/bekymringer (problemer løses på skolen og ikke ude i byen)
- at vi fortæller historierne om fællesskab, indholdsrige kurser m.v.
- tydelige budskaber eks. annoncer, bannere m.v.
- det er vigtigt, at vi taler pænt om skolen, de ansatte og andres børn
- vi accepterer at forældre bidrager forskelligt

Forældre kom også med bud på det særlige ved friskolen - vores fælles projekt:
- som forældre har vi lært mange nye forældre at kende
- vi følte os hurtigt godt tilpas i fællesskabet, og det har vi aldrig oplevet før
- "Vi"følelsen er stor  - alle kender alle
- vi er glade for at blive mindet om, at "skole" er mere end faglighed
- vi føler os set og hørt
- fællesarrangementerne styrker fællesskabet; eks. grundlovsdag, Mariefestival, arbejdsdage og forårskoncerten - festlige dage
- det er synligt at store og små hjælper og støtter hinanden

Forældres forventninger til andre:
- at vi alle byder ind med de ressourcer, vi har
- at vi er åbne og accepterer hinandens forskelligheder - stoler på at alle gør deres bedste
- at vi er nysgerrige fremfor dømmende


 

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René