Undervisningsplaner - Skovlund Friskole

Fælles Mål på Skovlund Friskole
Fagene på Skovlund Friskole har samme slutmål som Undervisningsministeriets "Fælles Mål", og de samme læringsmål. Antallet af timer, progression m.v. kan variere fra UVM's vejledende timetal, start- og sluttidspunkter for fagene. Vi udarbejder løbende vores egne undervisningsplaner.

Eksempler på afvigelser;
- MBS* 8.-9. kl. (3 lektioner/uge)
- engelsk fra 0. kl.
- historie fra 1. kl.
- geografi og valgfag fra 6. kl.
- musik, og n/t slutter først efter 7. kl.
- fy/ke er på skemaet fra 8. kl.

*MBS
I fagene kristendom, historie og samfundsfag arbejder vi tværfagligt, da fagene indeholder mange fælles emner og tematikker. Dette kalder vi under ét MBS (medborgerskab). Nogle skoleår samlæses faget i 8.-9. kl.
I løbet af skoleåret arbejder vi med fire til fem forskellige emner, der kan belyses fra de tre fag. Eksempler på dette kunne være "Krænkelseskultur", "Flugt" og "Mennesket i samfundet".
Vi tror på, at det giver overblik og sammenhæng for den enkelte elev, når vi belyser emnerne tværfagligt i stedet for at dele op i de enkelte fag, som det sker i Fælles Mål.

Prøven i fagene er enkeltfag. Det vil sige, at fagene bliver udtrukket hver for sig og eleverne går til prøve i det enkelte fag, når de udtrækkes.

 

TALENT - en kerneværdi
"Det er positivt at have talent, og alle børn har evner og anlæg, som udfolder sig og blomstrer i det rette miljø. Vi bruger de metoder, der virker, og samtidig går vi nye veje for at skabe udvikling. Vi tør rykke ved grænserne; vi møder alle elever med konkrete udfordringer, og vi stiller større krav til de dygtigste."Skolens pædagogiske tilgang understøtter denne tænkning. Vi arbejder altid på at se dit barns ressourcer og sammen har vi fokus på trivsel og udvikling, fordi "alle skal med".

 

 

Undervisningsplaner:

- Drama

- Fortælling

- Lejrskole

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René