Vi hjælpes ad - Skovlund Friskole

Hvis eleverne ved et uheld kommer til at ødelægge noget, så er de dygtige til at fortælle det, så vi kan få det repareret. Det samme gør sig gældende, når de opdager, at noget er gået i stykker eller er slidt. Vi har et fælles ansvar for at passe på det, vi har, men også for at vedligeholde det.

Det gælder både ude og unde. På arbejdsfredage laver vi forbedringer, luger ukrudt og rydder op. I hverdagen vedligeholdes legepladsen af skolens pedel, men eleverne hjælper også gerne til med oprydning, opsamling afaffald o.lign.

Det er dog ikke alt, vi kan klare selv, så derfor er vi glade for at få hjælp en gang årligt af Virklund Sport som laver eftersyn af redskaberne i gymnastiksalen og Sydvestjysk Brandvæsen gennemfører brandsyn på skolen. Sammen holder vi legepladsen og det øvrige af skolen vedlige.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René