Torsdag den 22. august 2024 fra 16.30 – 19.30.

Vi sætter fokus på sprog og adfærd

Hvordan kan vi voksne sammen hjælpe børnene, så deres sprog og adfærd fremmer trivsel og læring? 

Vi vil skabe en fælles indsats i hele byen

Når børn oplever at de voksne er enige om det, der er vigtigt, skaber det ro i dem og de accepterer bedre, de normer og værdier, vi ønsker de følger. Derfor inviteres forældre, foreninger der arbejder med børn og unge og børnehuset til at deltage denne aften.

Vi er ét skolefællesskab – alle skal med

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at alle hjem sender mindst én forælder til arrangementet. Programmet er lavet så de mindste kan blive puttet inden det bliver for sent. Vi byder på aftensmad og vi holder SFO åbent.

De hjem, som ikke kan deltage den 22. august, inviteres til et opsamlende møde efterfølgende.

Program:

16:00: Kaffe, fri snak og samvær. Man kan møde fra kl. 16.00.

16.30: Velkommen og sang

16.45: Lene Tanggaard

17:30: Pause

17:45: Aftensmad og dialog i grupper

19:00: Opsamling og afslutning

Om Lene Tanggaards foredrag

Lene Tanggaard giver sit bud på hvordan skole, forældre og foreninger sammen kan forbedre børns trivsel ved fælles indsats i forhold til børnenes sprog og rammesætning i forhold til adfærd.

Lene Tanggard giver os inspiration til arbejdet med børnenes sprog og trivsel.

Lene Tanggaard er rektor ved Designskolen i Kolding og professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet.

Hun har skrevet bogen: ” En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror”

Tilmelding

For forældre på Viggo. For SIF og Børnehuset skal tilmelding ske til deres leder.

Skolens nye profil

Forældre og ansatte har arbejdet sammen om at lave mål og handlinger for skolens nye profil, med udgangspunkt i vores nye værdier: Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed samt, at vi skal udnytte at vi er en friskole og de frihedsgrader der følger.

For Væredygtighed har vi bl.a. formuleret nedenstående mål og handlinger:

Mål 4

Alle, elever, forældre og ansatte, har en accept og tolerance for hinandens forskelligheder som understøtter en inkluderende og rar skolekultur.

Handlinger

  • Vi holder vedvarende fokus på sprog og adfærds betydning for skolekulturen
  • Vi voksne opøver evnen til at se, forstå og kommunikere med børnene

”En friskole er ejet af forældrene”. Derfor skal vi have alle forældre med, når vi arbejder videre med at udvikle Skovlund Friskoles nye profil.

For Bæredygtighed har vi bl.a. formuleret nedenståend mål:

Mål 2

Skolen skal udvikle sit samarbejde med firmaer og foreninger i lokalsamfundet.

For Vi skal udnytte vores frihed / muligheder til at forme skolen har vi formuleret flg. mål og handlinger:

Mål 1

Skolen skal bidrage til at skabe en levende by og være det naturlige samlingssted for lokalsamfundet.

  • Vi inviterer omverdenen ind på skolen: F.eks. Åben skole, Virksomheder besøger skolen og byder ind, vi inviterer til fremlæggelser og udstillinger
  • Vi samarbejder med børnehuset på de områder, hvor det giver mening