Bestyrelsen - Skovlund Friskoles Støtteforening

Formand:
Pernille Viuf

Næstformand:
Ninna Balsgaard

Kasserer:
Dorthe Riber

Referent:
Camilla Hviid Kikkenborg

Menigt medlem:
Anita Rosenkilde

Foreningens mailadresse (sekretær): skovlundfriskolestotteforening@gmail.com