Evaluering

Skolen evaluerer regelmæssigt elevernes trivsel og den samlede undervisning.

Evalueringer
Trivsel under corona-nedlukning,  storeteam vinter 2021
UMV, juni 2019
Evaluering af skolens samlede tilbud, juni 2019

Løbende evaluering og opfølgning
Elever og forældres tillid til skolen og det gode samarbejde er et “must” for skolens eksistens. Derfor er vi i tæt dialog med forældre, og alle henvendelser tages alvorligt og giver anledning til kritisk selvransagelse. Således er der gennem tiden blevet ændret på skolens praksis på forskellige områder, undervisning, fokuspunkter for lærernes efteruddannelse og mulighed for coaching, så de bliver dygtigere til at være klasseleder m.v. Disse tilbagemeldinger fra forældre kan ikke planlægges og noteres også sjældent, selvom det medfører en ændret praksis. 

Udmeldelse og bortvisning
Ganske få gange er børn blevet udmeldt pga mistrivsel eller utilfredshed fra forældre. I samarbejde med forældre har vi fundet andre skoletilbud, hvis der var behov for noget, vi som skole ikke kunne tilbyde. Ingen elever er bortvist, og skolen har ikke opsagt samarbejdet med nogen forældre. Alle henvendelse fra elever og forældre tages alvorligt. Der afsættes tid til samarbejde med både børn og forældre.