Skolens samlede undervisning 2018

Skolen er forpligtet på at evaluere skolens samlede undervisning (Friskoleloven §1, stk. 3) og i 2018 faldt valget en evaluering af lejrskolen af en ekstern konsulent. Rapporten findes i fuld længde på skolen, hvor den er tilgængelig for dem, der ønsker det.
Opsummeringen afsluttes med forslag til næste lejrskole, som afholdes i efteråret 2018, hvor erfaringerne fra lejrskolen 2017 er vigtige elementer i planlægning og formidling.

Resume af rapport om Skovlund Friskoles lejrskole 2017
Hensigten med rapporten er at kortlægge udbyttet af Skovlund Friskoles lejrskole, som fandt sted fra d. 20.09.2017 til d. 22.09.2017. Jeg har undersøgt, hvordan elever, lærer og forældre oplevede lejrskolen. Både hvilke udfordringer de mødte, og hvilke positive oplevelser de havde på turen.
Gennem overværelse af evalueringer, oplæg fra elever, samt interviews med både ledelse, lærerstab, elever og forældre på skolen, har jeg skabt mig et overblik over, og et indblik i, skolens lejrskole. Derudover har jeg søgt indsigt i skolens værdigrundlag for at kunne forholde mig til, hvorvidt lejrskolens udbytte stemmer overens med de værdier, som skolen bygger på.
Det er dog vigtigt at pointere, at jeg ikke har interviewet alle elever, lærere og forældre, men i stedet har udført en forundersøgelse og syv fokusgruppeinterviews.
Gennem forundersøgelsen og fokusgruppeinterviews, stod det tydeligt frem, at lejrskoleturen havde været en meget positiv oplevelse. Alle kommentarer, pointer og forslag skal ses i dette lys.
Det største emne, som var til stede i lærernes evalueringsmøde og i alle interviews, var tiden. Sat på spidsen var der to holdninger til dette blandt lærerne. Der var en gruppe som mente, at det var uundgåeligt, at tidsplanen skred, som den gjorde på lejrskolen, og at det er et udfordring, man må leve med. Den anden gruppe af lærere udtrykte frustration over, at tidsplanen var skredet i den grad, som den var. De forklarede, at noget af deres frustration bundede i, at når eleverne kom og var forvirrede over, hvad der skulle ske, så kunne lærerne ikke give et klart svar, da de ofte selv var i tvivl om, hvordan tidsplanen nu så ud. Flere af eleverne kommenterede på, at der var aktiviteter som de ikke fik prøvet, og aktiviteter som de ikke fik prøvet ordentligt fordi tidsplanen var skredet. Der er flere aspekter i dette, som jeg undersøgte nærmere i den fulde rapport, hvor jeg også kommer med ændringsforslag.
Udover tiden var et centralt emne for undersøgelsen skolens værdier: Vilje, talent og sammenhæng. Overordnet set kom de alle tre i spil på lejrskolen. Sammenhæng var den tydeligste værdi, og der kunne muligvis godt arbejdes mere med at udfordre eleverne og rykke deres grænser. På lejrskolen interagerede eleverne med hinanden på tværs af klassetrin, både gennem leg og ved at dele sovesal på tværs af klassetrin.
Lejrskolen virker til at spille godt sammen med skolens værdier og skolens hverdag. Der er stadig plads til forbedringer, men overordnet set giver lejrskolen rigtig god mulighed for at udvikle elevernes vilje, talent og sammenhæng.
– Lasse Kobbelgaard”

Præsentation: Lasse er uddannet i medievidenskab fra Aarhus Universitet, hvor han arbejdede meget med fokusgrupper både med børn og voksne. Udover arbejdet som konsulent er han tilknyttet Skovlund Efterskole, hvor han underviser i mediefag og laver PR.