Generalforsamling - Skovlund Friskoles Støtteforening

Kære alle

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Skovlund Friskoles støtteforening 23. marts kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på Skovlund Friskole i spisesalen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og skriftfører

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Det reviderede regnskab fremlægges

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelses og suppleanter
  a. Lilian Nielsen er på valg – genopstiller ikke
  b. Pernille Viuff – modtager genvalg
  c. Jimmy Krongaard Larsen er på valg – genopstiller ikke

 7. Valg af to revisorer

 8. Eventuelt

Generalforsamling - Skovlund Friskole

Kære alle

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Skovlund Friskole 23. marts kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes på Skovlund Friskole i spisesalen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsen aflægger beretning

 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. Forældrekredsen. Laila er på valg fra forældrekredsen – Hun modtager ikke genvalg.
  b. Skolekredsen. Bjarne er på valg fra skolekredsen – Han modtager genvalg.

 5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældre- og skolekreds

 6. Indkomne forslag
  a. Toiletforhold

 7. Tilsynsførende orienterer.

 8. Valg af tilsynsførende

 9. Eventuelt
  – Orientering om
  – Profilproces: ”Hvilken skole ønsker vi i  – fremtiden?”
  –  Næste skoleår