Generalforsamling | Skovlund Friskole

Generalforsamling – Skovlund Friskoles Støtteforening

Generalforsamlingen er vores højeste myndighed og den afholdes hvert år inden udgangen af april måned – indtil nu; samme aften som skolen afholder sin.

Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen ved annoncerng i den/de for egnen normalt anvendte medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden mindst 5 dage i forvejen.

               Skovlund Friskole

               Svinget 5-7, Skovlund

               6823 Ansager

               Cvr. 34129118

Skole tlf.:        88 43 70 43

Skole mobil:  22 15 09 30

SFO mobil:     22 58 68 23

Send mail til:

skoleleder@sfri.dk

kontor@sfri.dk 

Find vej til os