Generalforsamling - Skovlund Friskoles Støtteforening

Generalforsamlingen er vores højeste myndighed og den afholdes hvert år inden udgangen af april måned – indtil nu; samme aften som skolen afholder sin.

Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen ved annoncerng i den/de for egnen normalt anvendte medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden mindst 5 dage i forvejen.