Historien bag

Historien bag Skovlund Friskole

Friskolesamarbejde
Det midt-vestjysk netværk omfatter friskolerne: Blåbjerg, Billum, Lyne, Mejls-Orten-Tinghøj, Hoven, Filskov, Hedegård og Karlskov. Her er der årligt et stormøde for bestyrelsesmedlemmer og ansatte på friskolerne. Der ud over er der erfa-grupper for ledere og sekretærer.

På landsplan samarbejder vi med den forening, som vi er en del af; Dansk Friskoleforening

Børnehaverne
Vi modtager børn fra mange børnehaver, som vi samarbejder med i forbindelse med førskole-forløbet hvert forår. Vi tager ud på besøg i alle børnehaver, før børnene starter.

Efterskolen
Fælles undervisning i matematik sikrer et tæt fagligt samarbejde til glæde for eleverne i 8.-9. kl. på begge skoler. Desuden samarbejdes der om prøverne i 9. kl, hvor vi hjælper hinanden med at sidde vagt til skriftlige prøver, eksaminere og rette de opgaver, som ikke skal sendes til censor.
Undervisning i idræt foregår i efterskolens hal i vinterhalvåret.

SIF – Skovlund Idrætsforening
Foreningen lejer sig ind i skolens gymnastiksal til gymnastik og badminton. Skolen og idrætsforeningen er fælles om indkøb og vedligehold af redskaber i idræt.
Skolens storeteam deltager i opvisningen hvert forår, hvor eleverne leverer et forrygende teamsamarbejde, megen vilje og stort mod i deres opvisning.

Menighedsrådet
I løbet af året samarbejder vi med menighedsrådet i Skovlund om salmesang i Ribe Domkirke, juleafslutning i kirken o.lign., og så deltager vi med lucia i kirken i december.

Vi vil gerne være en aktiv del af samfundet omkring os – både det nære og det lidt længere væk, så derfor har vi (nu eller tidligere) også kontakt med:

  • Lokalhistorisk arkiv i Skovlund
  • Plejecentret i Ansager
  • Arrangørerne af Mariefestivalen