Karakter og overgangsfrekvens

Folkeskolens  Prøver
Elever på Skovlund Friskole afslutter 9. kl. med afgangsprøverne (de samme som i folkeskolen).

I skoleåret 2017-18 var der ikke en 9. kl., så derfor fremgår Skovlund Friskole ikke på nogen lister det skoleår.

Karaktergennemsnit 2021-22 – klik her

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser 3 mdr. efter grundskole – klik her