Alle ansatte på Skovlund Friskole er engagerede og dygtige – det er derfor, de er ansat

Her arbejder mennesker med noget på hjerte, og som har alle meget erfaring fra erhvervslivet, skole- og pædagogverdenen.

Alle personalegrupper er vigtige, og for at udnytte kompetencerne bedst muligt, så er der flere ansatte, der har mere end en funktion. Der skaber sammenhæng og fællesskab, når vi har fokus på hinandens styrker. 

Vi bruger gerne tid på at dygtiggøre os og har i 2020/21  læst to akademifag: “Positiv psykologi i organisationen” (for alle ansatte) samt “Coaching i organisationen” (halvdelen af alle ansatte). Alle faggrupper er en del af efteruddannelsen. Vi vokser af fælles uddannelse, og fælles sprog og forståelse er vigtigt, når vi arbejder sammen i hverdagen. Der opstår god energi, når vi uddanner os sammen. Vi er hele tiden i gang på den gode måde, vi skal nemlig også passe godt på hinanden 🙂

Det gode arbejdsmiljø er vigtigt for os, fordi det kan mærkes helt derud, hvor børnene er. Vi brænder for at give dit barn, det bedste vi har – hver dag – hele året

Medarbejdere på Skovlund Friskole

Hanna Boesenbæk  Børnehaveklasselærer

Hanna er uddannet pædagog og elsker sit job, som lærer i Lilleteam. Hun er der, når eleverne kommer fra børnehaven og skal vænne sig til at gå i skole.
Hanna udvikler hele tiden nye tiltag, som udfordrer børnene på “zone for nærmeste udvikling”.
Hun har bl.a. arbejdet i en SFO med rigtig mange børn og voksne, og så har hun rejst i Australien, dengang hun var rigtig ung 🙂 
Hanna er teamlærer i Lilleteam (0.-2. kl.).

Erling Simmelsgaard
Konstitueret skoleleder, lærer og morgenchauffør

Erling underviser mest i Røn (2. klasse)  og han kan undervise i næsten alle deres fag. Han er også så musikalsk, at han kan spille til rigtig mange festlige fællessange og instruere en dans.
Erling er meget kreativ og finder på mange gode projekter. I sin fritid kan han godt lide at lave mad til mange og spille op til fest sammen med andre spillemænd.
Erling er teamlærer i Lilleteam (0.-2. kl.).

Lenette Lauridsen
Morgenchauffør og støttelærer

Lenette kører en af skolens busser om morgenen, og hun nyder turene på landevejen.
Hun har også nogle støttelæreropgaver i Lilleteam (1.-2. kl.), hvor hun f.eks. læser sammen med børn, der har brug for lidt ekstra støtte.
Lenette kan rigtig godt lide sydens sol og holder meget af at synge – både rent og falsk 😉
Hjemme er hun plejemor for børn, der trænger til et kærligt hjem som hendes.

Pernille Frederiksen
Lærer

Pernille kan godt lide at undervise tilflytterbørn i dansk – og det er hun god til, fordi hun ved så meget om begynderdansk.
Hun ved også meget om, hvordan eleverne lærer dansk både i Lille- og mellemteam. Hun ved også en masse om, hvad man kan lære i billedkunst.
Det er Pernille, der har lært os at sige som Pippi: “Det har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg sikkert godt”.

Pernille er teamlærer i mellemteam (3.-5. kl.).

Karsten Østergaard
Lærer

Karsten kan fortælle om betydningsfulde personer.
Han kan lide at være aktiv i idræt og i friluftsliv, men han er også begejstret, når eleverne bliver dygtige til engelsk, dansk, MBS og geografi.
Karsten underviser elever i skrivestøttende programmer, hvis de er ordblinde.
Han er også vedholdende, fordi han cykler på arbejde hver dag – uanset hvordan vejret er.
Karsten er teamlærer i mellemteam (3.-5. kl.).

Martin Dreesen
Lærer og pædagogmedhjælper

Når skoledagen er slut arbejder Martin i SFO’en, som ligger lige ved siden af skolen.
Han underviser meget i mellemteam, hvor han bl.a. har dansk, matematik og natur/teknik – og så kan han godt lide de praktiske håndværkertimer sammen med eleverne.
I fritiden får han gerne en runde på golfbanen.
Når elever eller ansatte skal have hjælp til opsætning af pc m.v., ja – så er det Martin, der hjælper dem på vej.

Heidi Frederiksmose
Lærer

Heidi er uddannet lærer i juni 2021, og hun blev bl.a. ansat, fordi hun gerne vil undervise i nogle fag, som vi manglede en lærer til: dansk, drama, specialundervisning. Hun kan også undervise i bl.a. billedkunst og religion, og det kommer hun helt sikkert også til at bruge i sin undervisning her.
Hun ved også noget om skrivestøttende programmer og ordblindhed.
Ud over at være lærer, så har Heidi også sin egen familie med et par piger, en mand – og en masse dyr 🙂
Hun har et stort hjerte for alle elever. 
Heidi er teamlærer i mellemteam (3.-5. kl.). 

Aase Held
Lærer

Aase har let ved at lave skemaer bl.a. for elevernes rengøringsopgaver. Så hun får tit opgaven med at lægge planer – fordi hun også er god til at sørge for at de føres ud i livet
– måske er det fordi, Aase har en veludviklet matematisk tænkende hjerne.
Hun deler gladeligt ud af sin viden om idræt, matematik og tysk – hun bliver glad, når elever opnår sejre.
Når Aase ikke er i skole, er hun måske til håndbold – for det brænder hun også for.
Aase er teamlærer i storeteam (6.-9. kl.).

Anne Lis Brodersen
Lærer

Anne Lis er meget optaget af musik, dansk og de naturfaglige fag (med undtagelse af matematik). Der er ingen tvivl om, at hun brænder for disse fag – og har en stor paratviden – og så er hun altid god for en historie.
Anne Lis har bl.a. tidligere undervist på efterskoler, hvor eleverne var ordblinde, så det ved hun også meget om.
Skal det være helt tip-top, så underviser Anne Lis vores elever i Ølgod svømmehal, for der har hun det, som en fisk i vandet.
Anne Lis er teamlærer i storeteam (6.-9. kl.).

Susanne Zacho
Lærer

Susanne trives i køkkenet sammen med eleverne og det gør hun også, når hun underviser store og små i engelsk.
Hun ved meget om fugle og har en stor paratviden.
Hun underviser også i dansk, og så er hun god til at finde på skøre indfald 1. april – pas på, måske snyder hun dig denne dag, for hun kan godt lide, at der er lidt gang i den.
Hun fortæller mange gode historier til morgensamling, måske fordi hun har øvet sig i mange år.
Susanne er teamlærer i storeteam (6.-9. kl.).

Kristina Boel Hansen
Lærer

Kristina har undervist på specialskoler, så hun ved vildt meget om elever, der skal lære på en anden måde både store og små.
Når eleverne skal undervises i matematik, så er der stor sandsynlighed for, at de på et tidspunkt har Kristina, fordi hun er vild med faget, og finder på mange lærerige aktiviteter. 
Kristina er meget sporty, og kan løbe langt på kort tid – har vi hørt. Så selvfølgelig har hun også idræt.

Kristina er teamlærer i storeteam (6.-9. kl.).

Anya Møberg
Støtte

Ulla Linding
Pædagogmedhjælper og lærer

Ulla arbejder mest i SFO’en om eftermiddagen, hvor hun godt kan finde på at tage børnene med i skolekøkkenet. Hun ved nemlig rigtig meget om madlavning, da hun i flere år har arbejdet i et større  efterskolekøkken.
På skolen er Ulla mest i Lilleteam, hvor hun har nogle støttelærerfunktioner og andre gange er hun vikar.

Anne Pia J. Andersen
Pædagog

Anne Pia er ansat som pædagog i SFO’en, og hun trives allerbedst ude i det fri, så du vil tit møde hende på multibanen, omkring bålet eller andre steder udenfor.

Anne Pia har mange gode idéer og vil gerne være aktiv sammen med børnene – helst bare ikke det kreative indenfor. 

Susanne Dam Nielsen
Pædagogmedhjælper

Susanne er ansat som pædagogmedhjælper i SFO’en, og det var noget helt nyt, da hun startede med at arbejde med skolebørn, fordi hendes arbejdserfaring hovedsageligt stammer fra vuggestuen. 
Susanne har været i SFO’en i flere år, så hun kender nu mange af børnene fra “dengang de var små”.

Agnethe Nielsen
Pædagogmedhjælper

Agnethe har mange års erfaring indenfor ældreplejen. Nu er hun glad for at passe børn og åbne i vores SFO om morgenen.
Agnethe er nemlig en af de friske, der står tidligt op om morgenen, så hun er morgenfrisk med de børn, der kommer tidligt i SFO.
Når hun ikke er på arbejde, er hun måske på camping et eller andet sted i Danmark, hvor der er dejligt at være.

Jonna Thøgersen
Rengøringsassistent

I sommeren 2020 startede Jonna med at gøre rent, og hun har travlt i coronatiden med alle de ekstraopgaver der er med særlig fokus på kontaktflader.
Jonna kommer hver dag, og der dufter skønt de steder, hun har arbejdet.
Når man taler med Jonna, så kan man høre på hendes dialekt, at hun kommer fra Langeland.
Jonna har masser af gå-på-mod og godt overblik over de mange kvadratmeter, der skal rengøres. Det er godt, at eleverne hjælper til med rengøring i klasselokalerne.

Simon Sommer
Lærer, pædagog og daglig leder i SFO

Simon er både på skolen og i SFO, hvor han har hovedansvaret. 
Simon har også arbejdet i en meget stor SFO. Nu er han glad for at arbejde i et sted, hvor han kender alle ansatte, børn,  forældre og næsten alle i hele byen.
Simon er ung, men spiller fodbold på det lokale seniorhold, og så ved han noget om fårehold og småbørn.
Når Simon er på skolen, så underviser han f.eks. i idræt og matematik i Lilleteam.

Kurt Jensen
Pedel og pædagogmedhjælper

Kurt har arbejdet som murer i mange år, og sin viden om bygninger og vedligehold bruger han, når han sørger for, at alt er tip-top. Han passer godt på alle tingene indenfor og hjælper os med at reparere det, der er gået i stykker.
Han spiller også gerne kort eller tennis i SFO-tiden sammen med børnene. Men du kan også møde ham på golfbaner i ind- og udland, når der er sæson for det. 
Hvis der er en chauffør, der er syg, kan du måske hilse på Kurt, når han sidder bag rattet på en af busserne.

Per Mikkelsen
Buschauffør

Per organiserer al buskørsel, og det er noget af en mundfuld. Uha da da, der er nemlig mange børn og forældre, der har børn, der laver legeaftaler, ikke skal med, fordi de er syge eller ..
Det er godt, at Per har et godt humør og tager tingene, som de kommer – og at han er så god til at planlægge arbejdet sammen med de andre chauffører. 
Per ved heldigvis også meget om, hvordan busserne skal vedligeholdes, for det er vigtigt.

Vivi Lund
Skolesekretær og chauffør

Vivi er på kontoret 4 dage om ugen fra 12:30-14:50 
Hun er med til at holde styr og orden på kontoret og sørger blandt andet for at alle regninger bliver betalt til tiden.
Om eftermiddagen er hun fast chauffør, så hun møder også nogle af børnene hver dag.

Anya Møberg
Skolesekretær

Anya arbejder tre dage om ugen med bestilling af varer og andre vigtige opgaver. Hun holder os alle sammen i ørene, når hun skal holde styr på hulmaskiner, kopimaskinepapir, mapper og meget mere.

Når Anya skal på arbejde om sommeren, så tager hun nogle gange motorcyklen. Den kører selvfølgelig som smurt, for Anya pudser og plejer selv “sin cykel”.
I gamle – meget gamle dage gik Anya selv i skole her, – dengang det var folkeskole.

Nynne Smedegaard
Skolesekretær/Forretningsfører

Nynne er “ûberbossen” af sekretærer, og med en coachende tilgang organiserer hun på fineste vis alt administrativt arbejde.
Nynne har “næsten” været med fra skolen startede og ved “alt”.
Hun har tjek på regnskab, skolepenge, løn, refusioner, it programmer, VIGGO, samarbejde med myndigheder OG det hun ikke ved, finder hun ud af, så hun kan hjælpe alle, der henvender sig,