Medlemskab - Skovlund Friskoles Støtteforening

Foreninges opfordring og formål
Vi opfordrer alle med interesse i Støtteforeningens arbejde om at blive medlem af Skovlund Friskoles Støtteforening og på den måde være med til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til undervisningen samt sociale events, der styrker sammenholdet blandt skolens elever.

Indmeldelse
Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til skolen eller til et af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer. Blanketten udfyldes og afleveres på skolens kontor eller til støtteforeningens kasserer. Medlemsskab kan også tegnes ved henvendelse til skovlundfriskolestotteforening@gmail.com, hvor du kan vedhæfte blanketten i udfyldt stand eller i mailen opgive sine personoplysninger (navn, adresse, tlf, mailadresse).

Registrering og betaling
Ved registrering af indmeldelse udsendes der efterfølgende opkrævning. Kontinget, (100 kr. pr. medlem) bedes indbetalt til: Sparekassen Kronjylland på konto 6684 4200721174 eller på MobilPay: 87 697