Ny elev på Skovlund Friskole

Vi er en fri skole, og vi beslutter selv:

 1. Den pædagogiske og faglige retning
  • Dit barn lærer noget og skal selv vide, hvad han/hun er igang med at lære.
 2. Skoledagens længde, fag og indhold
  • Holdstørrelser og fag tilrettelægges, så dit barn får mest muligt ud af skoledagen
 3. Fokus og retning (pædagogik retning, værdier og vision)
  • Ansatte, forældre og frivillige udvikler skolen i fællesskab

109 børn pr. 1.9.2021 i 0.-9. kl.
Vi vurderer løbende, om der er plads til flere elever på det enkelte klassetrin. Pt. er der kun ledige pladser. For at komme på venteliste skal interesserede forældre/børn have været til samtale og rundvisning.

Det særlige for 8.-9. kl.
Vi ønsker at tilbyde to sammenhængende skoleår, fordi vi gerne vil have muligheden for at gøre en forskel. Derfor er det en stor fordel, at børn tilmeldes senest ved opstarten i 8. kl., hvis de ønsker at gå hos os i 8.-9. kl. Sidste frist for tilmelding af elever til skolegang i 9. kl.: 1. september – det år eleverne starter i 9. kl.

Nye elever er velkomne året rundt
“Efter sommerferien” er ikke altid det bedste tidspunkt at starte på en ny skole. Nogle gange er sommerferien alt for lang og spændende, hvis man skal starte på en ny skole efter ferien. Derfor kan det være vigtigt at starte før eller komme på besøg inden ferien.

Eleverne på Skovlund Friskole er vant til, at der kommer nye til i løbet af skoleåret, og når alle arbejder sammen mod det fælles mål,; at blive opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet, ja – så falder børn og voksne hurtigt til. Det er vigtig for os, at vi gensidigt kan sige ja til hinanden, da vi skal samarbejde over længere tid.

 1. Det første møde
  Samtale og rundvisning på Skovlund Friskole
 2. Overvejelsesfasen
  Forældre, barn og skole overvejer det mulige samarbejde
 3. Opfølgning

   

Telefonisk samtale, hvor forventninger afstemmes
Samarbejdet indledes/afsluttes

Aftale om skolestart:
Det er forskelligt fra gang til gang, hvordan skoleskiftet tilrettelægges.

Vi laver individuelle aftaler, fordi ikke to børn er ens”

Besøg os – det er den bedste måde at blive afklaret på
Interessen for skolen er stor, og tendensen er, at stadig flere forældre vælger Skovlund Friskole. Vi har besøg af mange, og de fleste vælger herefter at tilmelde deres børn. Book en tid nu

Er de frie skoler ekskluderende eller inkluderende i deres skoletilbud?
Nyhedsudsendelser, aviser og Facebook strømmer til tider over med skrækhistorier om frie grundskoler, der ikke vil optage elever med særlige behov. Den historie kan vi ikke genkende. Børn med særlige behov skal så vidt muligt undervises sammen med andre i den almindelige undervisning. Sådan er det i folkeskolen og sådan er det på vores friskole. Vi er en afspejling af det omkringliggende samfund med mennesker i alle mulige udgaver, hvor vi alle kan noget forskelligt. 
Vi ønsker et tæt skole-hjemsamarbejde – særligt i starten, og når/hvis der er noget, der er svært.

En fri skole kan sige til og fra
– og vi siger oftest: “JA”, men som fri skole kan vi ganske rigtigt opsige samarbejde, sige ja/nej til elever. Fakta er bare, at vi har noget på hjerte og vi går langt for at få det til at lykkes. Vi forventer, at forældre er loyale overfor skolen og hinanden samt bidrager aktivt og positivt. Forældre er aktive medspillere i at børn trives i skolen.

Vi brænder nemlig for at være med til at gøre en forskel – vi ønsker at skabe rammerne for et godt barneliv.