Læs om skolens nye vision, mission og værdier

Vision

Skovlund Friskole er et levende læringsfællesskab, hvor elevernes og lærernes handlingskompetence udvikles og blomstrer; hvor nysgerrighed, selvstændighed, samarbejde og ansvar er drivkraften bag en livslang lyst til at lære, opdage nye horisonter og forstå sammenhænge.

Mission

Skovlund Friskole forpligter sig til at uddanne ansvarlige og kompetente unge i samarbejde med forældrene. Det gør vi gennem faglig undervisning, projektbaseret læring og inkluderende praksis. Vi tror på, at eleverne bedst udvikler deres handlingskompetence ved at omsætte teori til praksis. Derfor vil vi:

  1. Fremme handlingskompetence: Vi prioriterer en læringskultur, hvor eleverne ikke kun tilegner sig viden, men også lærer at handle på den. Dette opnås gennem projektarbejde, emneuger og storyline-forløb, hvor eleverne har ejerskab til deres læring og udvikler evnen til at planlægge og handle.
  2. Skabe et inkluderende læringsfællesskab: Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor hver elev føler sig set og hørt hver dag. Venskabsklasser, morgensamlinger og tværfagligt samarbejde styrker fællesskabet og accepten af forskelligheder.
  3. Fremme motivation og nysgerrighed: Vi bestræber os på at tilbyde en varieret undervisning, hvor eleverne har indflydelse på valg af undervisningsmetoder og emner. Dette fremmer motivationen og giver dem mulighed for at fordybe sig i deres interesser.
  4. Arbejde for at fremme skolens værdier. Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.

 

Nye værdier

Vores skolefællesskab bygger på værdierne Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.

Væredygtighed:

Væredygtighed er grundværdien i vores skolekultur, hvor den enkeltes unikke værdier og ressourcer anerkendes. Vi skaber et miljø, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat. Den enkelte skal lære sig selv at kende, udvikle empati og selvrefleksion, samt opøve sin evne til at agere i en kompleks verden. Dette fremmer den enkeltes personlige udvikling, selvtillid og selvværd, og klæder den enkelte på til at finde sin plads som individ i fællesskabet. Tilsammen giver dette mulighed for, at vi sammen udvikler det gode læringsfællesskab og danner individer, der kan deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Læredygtighed:

Læredygtighed er nøglen til den enkeltes individuelle udvikling. Vi opmuntrer eleverne til at være aktive deltagere i deres egen uddannelse, vælge undervisningsmetoder og forfølge deres personlige interesser. Dette skaber en læringsproces, hvor elever og lærere sammen udforsker, lærer og udvikler sig selv og hinanden.

Vi prioriterer refleksionsrum, hvor ansatte kan interagere professionelt, så vi sikrer
kompetenceudvikling og engagement.

Bæredygtighed:

Bæredygtighed er vores forpligtelse til at styrke hvert barns forståelse af at tage ansvar for vores planet og samfund. Vi integrerer bæredygtige principper i vores daglige praksis og samarbejder med lokalsamfundet for at fremme hvert barns evne til at bidrage til en positiv indvirkning på verden omkring dem. Dette skaber et læringsmiljø, hvor elever og lærere sammen udforsker vigtigheden af bæredygtighed og arbejder mod en bedre fremtid.