Nyhedsbrev 16.06.23

EKSAMEN

Skolens afgangselever kan nu sige, at eksamen er veloverstået – endda med rigtig flotte resultater.
Vi ønsker jer alle et stort tillykke.

SOMMERFEST

I løbet af denne uge, har storeteam været i fuld sving med at forberede sommerfesten. Der blev lavet kæmpekarameller, øvet musik, opstillet borde og bænke, og mange andre ting.

Torsdag, sidst på eftermiddagen, mødtes så forældre, elever og ansatte til årets sommer- og dimissionsfest. Grundet afbrændingsforbud, kunne der i år ikke grilles kød, så familierne havde været kreative, og medbragt tilberedt kød. Det blev fortæret sammen med de fantastisk lækre salater , sponsoreret af Flensted. Tak for det.

Efter spisningen samledes man i gymnastiksalen, som de ældste elever havde pyntet på fineste vis. Her var der festlige musikindslag, personlige taler til afgangseleverne, overrækkelse af eksamensbeviser, 0. klasse uddelte røde roser til afgangseleverne, samt sunget fællessang. Frands rettede også en stor tak til Susanne, Lotte og Simon, som om få dage, har sidste arbejdsdag på Skovlund Friskole. Susanne vil nu nyde livet som pensionist, mens Lotte og Simon har søge nye udfordringer i andre jobs. Festlig, afslappet og også lidt højtidelig stemning. Sluttelig samledes afgangselever, deres familier og lærerne til bobler, kager og chips. Tak til Tanja for det flotte bidrag. Tak til alle, der på den ene eller anden måde har ydet sit bidrag til dette festlige arrangement.

Vi har nu sendt de ældste elever godt videre ud i verden og glæder os til at nyde den sidste uge, inden vi sender de øvrige elever på en velfortjent sommerferie.

SIDEN SIDST

Grundlovsdag, d. 5. juni, blev igen en stor festdag på Skovlund Friskole. For en del menneskers vedkommende, er dagen en fridag, men på skolen er det blevet en dag, hvor børn, forældre, ansatte og byens borgere mødes. I år blev grundlovstalen erstattet af en fantastisk fortælling ved lærer Susanne Zacho, som forøvrigt går på pension ved skoleårets slutning. Derefter nød alle indholdet af den medbragte kaffekurv, efterfulgt af forskellige lege på skolens område, samt socialt samvær. Traditionen tro sluttede dagen med sanglege og folkedans i SFO-haven, under kyndig vejledning af musiker Steen Nielsen, Give. Alle gik glade og smilende fra skole og kunne nyde en dejlig frieftermiddag.

6. klasse har været i Jelling. Forud for besøget, havde de arbejdet med skiftet fra asatro til kristendom. Der var udendørs rundvisning, museumsbesøg og de fik set særudstillingen med den hæklede kongerække.

Kreativ tysk om årstiderne.
Efterfølgende sagde en af eleverne: “ Man får bare mange flere ideer, når man arbejder i grupper”
Siden august har 0. og 5. klasse været venskabsklasser. Vi har haft nogle skønne oplevelser sammen. Det havde vi også i dag, hvor eleverne designede is. Nogle af eleverne nåede også lige et slag Uno 😊.
Og så slutte vi da også lige med at spise en lille is
Victor vandt is til hele SFO’en ved at vinde over Simon i Uno 🤭.
Og det blev til mange is, da førskolebørnene var på besøg i dag

Vi får heldigvis ofte lov til at synge vores fødselsdagssang 🎼🇩🇰. Forleden sang vi for Martin og talte til 30. Som I kan se på kortet fik han et fantastisk portræt.

Tillykke med de 30 år


Ask har haft emne om “Vikinger og Bønder ved Vadehavet”. Derfor var det også naturligt med en tur til Jelling. Det blev alletiders gode oplevelse med rundvisningen ude og egen tid inde. Efterfølgende skrev eleverne opgaver om deres tur. Hér var der enighed om, at de havde lært rigtig meget.

Onsdag, på fagdagen, var 2. klasse med Ask (3. – 4.). Sammen gik vi en lang tur. Hér var der nemlig rig mulighed for at snakke med elever man ellers ikke ser så meget til. Billedet med Liselotte og Emma er et rigtig godt eksempel på det.

Efter gåturen pyntede eleverne deres kasser, der skal bruges næste år. Det var et sjovt, hyggeligt og meningsfyldt arbejde, der peger frem mod næste skole år.

Morgensamling og fortælling er mange ting. Sidste uge stod den på morgenmotion i skolegården. Bagefter blev der serveret nybagte boller og vand. Lotte havde arrangeret, og fået Karen og Ellen til at bage boller af hendes lækre, koldhævede dej.

Vi har været på tur til Parken med de kommende skolebørn. Vejret var skønt, humøret højt, der blev leget på kryds og tværs, arrangeret posteløb, spist mad og skabt nye relationer. Hold op, hvor vi glæder os til at modtage se mange nye elever.

Ønsker alle en god weekend

Frands

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve