Nyhedsbrev d. 01.03.24

Den blå anemone

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted´ dér i fjor.

GENERALFORSAMLINGER

Der indkaldes til to generalforsamlinger i år

Den første generalforsamling, som er den ordinære, afholdes tirsdag den 19. marts 2024 fra kl. 19.30. Støtteforeningen afholder deres generalforsamling inden – fra kl. 19.00.

Den anden generalforsamling, som er den ekstraordinære,  afholdes torsdag den 4. april 2024 fra kl. 16:30. Her skal vi alene vedtage skolens nye værdier.

På bestyrelsesmødet den 23. januar 2024 har bestyrelsen vedtaget forslaget til skolens nye vision, mission og værdier. Da værdierne bliver en del af skolens vedtægter, skal de godkendes på to generalforsamlinger, der ligger med mindst 14 dages mellemrum.

Vi håber at se jer alle! Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Herunder kan I se vision, mission og forslag til værdier. De er resultatet af de to dialogmøder afholdt med forældre, skolekreds og ansatte.

Bestyrelsen har vedtaget skolens nye vision og mission

Vision

Skovlund Friskole er et levende læringsfællesskab, hvor elevernes og lærernes handlingskompetence udvikles og blomstrer; hvor nysgerrighed, selvstændighed, samarbejde og ansvar er drivkraften bag en livslang lyst til at lære, opdage nye horisonter og forstå sammenhænge.

Mission

Skovlund Friskole forpligter sig til at uddanne ansvarlige og kompetente unge i samarbejde med forældrene. Det gør vi gennem faglig undervisning, projektbaseret læring og inkluderende praksis. Vi tror på, at eleverne bedst udvikler deres handlingskompetence ved at omsætte teori til praksis. Derfor vil vi:

  1. Fremme handlingskompetence: Vi prioriterer en læringskultur, hvor eleverne ikke kun tilegner sig viden, men også lærer at handle på den. Dette opnås gennem projektarbejde, emneuger og storyline-forløb, hvor eleverne har ejerskab til deres læring og udvikler evnen til at planlægge og handle.
  2. Skabe et inkluderende læringsfællesskab: Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor hver elev føler sig set og hørt hver dag. Venskabsklasser, morgensamlinger og tværfagligt samarbejde styrker fællesskabet og accepten af forskelligheder.
  3. Fremme motivation og nysgerrighed: Vi bestræber os på at tilbyde en varieret undervisning, hvor eleverne har indflydelse på valg af undervisningsmetoder og emner. Dette fremmer motivationen og giver dem mulighed for at fordybe sig i deres interesser.
  4. Arbejde for at fremme skolens værdier. Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.

Forslag til nye værdier, som skal godkendes på generalforsamlingerne

Vores skolefællesskab bygger på værdierne Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.

Væredygtighed:

Væredygtighed er grundværdien i vores skolekultur, hvor den enkeltes unikke værdier og ressourcer anerkendes. Vi skaber et miljø, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat. Den enkelte skal lære sig selv at kende, udvikle empati og selvrefleksion, samt opøve sin evne til at agere i en kompleks verden. Dette fremmer den enkeltes personlige udvikling, selvtillid og selvværd, og klæder den enkelte på til at finde sin plads som individ i fællesskabet. Tilsammen giver dette mulighed for, at vi sammen udvikler det gode læringsfællesskab og danner individer, der kan deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Læredygtighed:

Læredygtighed er nøglen til den enkeltes individuelle udvikling. Vi opmuntrer eleverne til at være aktive deltagere i deres egen uddannelse, vælge undervisningsmetoder og forfølge deres personlige interesser. Dette skaber en læringsproces, hvor elever og lærere sammen udforsker, lærer og udvikler sig selv og hinanden.

Vi prioriterer refleksionsrum, hvor ansatte kan interagere professionelt, så vi sikrer
kompetenceudvikling og engagement.

Bæredygtighed:

Bæredygtighed er vores forpligtelse til at styrke hvert barns forståelse af at tage ansvar for vores planet og samfund. Vi integrerer bæredygtige principper i vores daglige praksis og samarbejder med lokalsamfundet for at fremme hvert barns evne til at bidrage til en positiv indvirkning på verden omkring dem. Dette skaber et læringsmiljø, hvor elever og lærere sammen udforsker vigtigheden af bæredygtighed og
arbejder mod en bedre fremtid.

SIDEN SIDST

Samarbejde i 1. klasse, der bare opstod spontant.

0. klasse havde forleden  fint besøg af skriveprofessor Laura Larsen. De har fået en magisk pille, så nu kan de børnestave.

I mandags holdt vi fastelavnsfest, arrangeret af 6. klasse. Vi slog katten af tønden, dansede limbo, og spiste kage. Det var en fantastisk dag.

De seje elever i 1. klasse har arbejdet med lys og farver i natur-teknik og billedkunst. I dag lavede vi de her flotte billeder.

KALENDER

 

19.03.                          Ordinære generalforsamlinger kl. 19:00

25.03 – 01.04.           Påskeferie. SFO åben d. 25.-26. og 27.03 med tilmelding

04.04                           Ekstraordinær generalforsamling kl. 16:30

19.04.                          Arbejdsfredag kl. 15-19

09.05.                          Kr. Himmelfartsdag

13.05. – 17.05.          Projektuge – Bæredygtighed

20.05.                          2. pinsedag

27.05 – 31.05.           7.-8. klasse udenlandsrejse

05.06.                          Grundlovsfest kl. 9-12

28.06.                          Sidste skoledag før sommerferien.

01.07 – 05.07.           SFO åben med tilmelding

08.07. – 26.07.          SFO lukket

12.08.                          1. skoledag efter sommerferien

Mange forårshilsner
ALLE ANSATTE PÅ SKOVLUND FRISKOLE

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve