Nyhedsbrev d. 09.02.24

FASTELAVN

Fastelavn stammer fra den katolske tid i Danmark. Inden påske skulle man faste i 40 dage, og fastelavnen var en fest, som blev holdt inden man gik ind til den strenge tid uden fx kød, fed mad og lækkerier. Selvom fasten tabte meget af sin betydning efter reformationen i 1536, blev fastelavnsfesten ved med at eksistere.

FASTELAVN PÅ SKOVLUND FRISKOLE

GENERALFORSAMLINGER

Der indkaldes til to generalforsamlinger i år

 

Den første generalforsamling, som er den ordinære, afholdes tirsdag den 19. marts 2024 fra kl. 19.30. Støtteforeningen afholder deres generalforsamling inden – fra kl. 19.00.

Den anden generalforsamling afholdes torsdag den 4. april 2024 fra kl. 19.00. Her skal vi alene vedtage skolens nye værdier.

På bestyrelsesmødet den 23. januar 2024 har bestyrelsen vedtaget forslaget til skolens nye vision, mission og værdier. Da værdierne bliver en del af skolens vedtægter, skal de godkendes på to generalforsamlinger, der ligger med mindst 14 dages mellemrum.

Vi håber at se jer alle! Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Herunder kan I se vision, mission og forslag til værdier. De er resultatet af de to dialogmøder afholdt med forældre, skolekreds og ansatte.

 

Bestyrelsen har vedtaget skolens nye vision og mission

Vision

Skovlund Friskole er et levende læringsfællesskab, hvor elevernes og lærernes handlingskompetence udvikles og blomstrer; hvor nysgerrighed, selvstændighed, samarbejde og ansvar er drivkraften bag en livslang lyst til at lære, opdage nye horisonter og forstå sammenhænge.

Mission

Skovlund Friskole forpligter sig til at uddanne ansvarlige og kompetente unge i samarbejde med forældrene. Det gør vi gennem faglig undervisning, projektbaseret læring og inkluderende praksis. Vi tror på, at eleverne bedst udvikler deres handlingskompetence ved at omsætte teori til praksis. Derfor vil vi:

  1. Fremme handlingskompetence: Vi prioriterer en læringskultur, hvor eleverne ikke kun tilegner sig viden, men også lærer at handle på den. Dette opnås gennem projektarbejde, emneuger og storyline-forløb, hvor eleverne har ejerskab til deres læring og udvikler evnen til at planlægge og handle.
  2. Skabe et inkluderende læringsfællesskab: Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor hver elev føler sig set og hørt hver dag. Venskabsklasser, morgensamlinger og tværfagligt samarbejde styrker fællesskabet og accepten af forskelligheder.
  3. Fremme motivation og nysgerrighed: Vi bestræber os på at tilbyde en varieret undervisning, hvor eleverne har indflydelse på valg af undervisningsmetoder og emner. Dette fremmer motivationen og giver dem mulighed for at fordybe sig i deres interesser.
  4. Arbejde for at fremme skolens værdier. Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.

 

Forslag til nye værdier, som skal godkendes på generalforsamlingerne

Vores skolefællesskab bygger på værdierne Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.

Væredygtighed:

Væredygtighed er grundværdien i vores skolekultur, hvor den enkeltes unikke værdier og ressourcer anerkendes. Vi skaber et miljø, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat. Den enkelte skal lære sig selv at kende, udvikle empati og selvrefleksion, samt opøve sin evne til at agere i en kompleks verden. Dette fremmer den enkeltes personlige udvikling, selvtillid og selvværd, og klæder den enkelte på til at finde sin plads som individ i fællesskabet. Tilsammen giver dette mulighed for, at vi sammen udvikler det gode læringsfællesskab og danner individer, der kan deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Læredygtighed:

Læredygtighed er nøglen til den enkeltes individuelle udvikling. Vi opmuntrer eleverne til at være aktive deltagere i deres egen uddannelse, vælge undervisningsmetoder og forfølge deres personlige interesser. Dette skaber en læringsproces, hvor elever og lærere sammen udforsker, lærer og udvikler sig selv og hinanden.

Vi prioriterer refleksionsrum, hvor ansatte kan interagere professionelt, så vi sikrer
kompetenceudvikling og engagement.

Bæredygtighed:

Bæredygtighed er vores forpligtelse til at styrke hvert barns forståelse af at tage ansvar for vores planet og samfund. Vi integrerer bæredygtige principper i vores daglige praksis og samarbejder med lokalsamfundet for at fremme hvert barns evne til at bidrage til en positiv indvirkning på verden omkring dem. Dette skaber et læringsmiljø, hvor elever og lærere sammen udforsker vigtigheden af bæredygtighed og
arbejder mod en bedre fremtid.

 

SIDEN SIDST

Vi byder velkommen til Markus som er startet i 1. klasse og Elias som er startet i 3. klasse.
Vi beder alle tage godt imod dem og deres familier.

15 skønne børn har nu skrevet sig ind i den røde bog. Århh hvor vi glæder os til I starter.

1. klasse har eksperimenteret med papirflyvere. Vi har undersøgt om den letteste, tungeste, længste eller korteste flyver længst.
Og så blev der selvfølgelig også samarbejdet.

Til SFO´en fik vi et godt tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Tre friske elever hjalp med at slæbe de nye puder op på 1. sal i “Puderummet”. De var selvfølgelig også de første til at prøve vores nyanskaffelse af, og som man kan se, så var det “Æ´så ring´ endda”!

Børnehaveklassen har haft besøg af deres venskabsklasse, 4. og 5. klasse.
Først læste de store børn højt, og derefter blev der spillet forskellige spil.
En meget hyggelig lektion, hvor der blev knyttet masser af bånd.

SIKKE EN UGE

I uge 5 afviklede vi endnu en spændende projektuge. Vi arbejdede med LÆREDYGTIGHED over emnet “Virkelighed og Fantasi”. Ugen startede med en fælles oplevelse i Varde. Omdrejningspunktet var Otto Frello og hans fantastiske værker. Fem forskellige workshops ledte børnene rundt på museet, op på loftet i det gamle rådhus, det kreative værksted, rundt i byen og endelig til et spændende og oplysende oplæg om “Lyset”.

Tilbage på skolen blev børnene delt ind på hold i forhold til deres læringsstil: 

Det auditive: Musikalsk dannelse

Det kinæstetiske: Sprog og udtryk

Det taktile: Byggeværksted

Det visuelle: Billeddannelse (kunst)

Sjældent har vi oplevet så stor interesse og indlevelse i et projekt. Eleverne brugte alle sanser, var fyldt af gode idéer og indspark, kreativiteten blomstrede, hjernerne arbejde på højtryk og oven i det helt, blev der dannet mange nye relationer og venskaber på tværs af klasser og årgange.

Ugen sluttede af med en flot fernisering, hvor hvert hold fik mulighed for at præsentere ugens arbejde. Tak til de mange forældre, bedsteforældre og andre, som mødte op og viste interesse.

I forbindelse med forrige projektuge, afholdt de ældste elever et flot julemarked. Det var på forhånd besluttet, at overskuddet skulle gå til dette års Danmarks Indsamling. Som det fremgår af billedet herover, så endte resultatet på fantastiske kr. 12.200,-. Tak til alle som støttede elevernes julemarked.

Trivsel i højsædet

Torsdag i denne uge, havde 2. og 3. klasse fået mulighed for at bruge fagdagen på samvær og trivsel. Efter morgensamlingen kørte de to årgange til City Jump i Esbjerg. Efter en time med fuld fart på energien, mange grin og sved på panden, spiste vi vores medbragte mad og samtidig var vi så heldige at Anton gav “giftkage” i anledning af hans 9 års fødselsdag. Herefter fortsatte vi ud til “Mennesket ved Havet” hvor stranden også blev grundigt undersøgt og “støvsuget” for flotte sten og muslingeskaller. En rigtig dejlig tur som fik gruppen rystet endnu mere sammen. Det er ingen sag at tage på tur med sådanne glade og rare elever.

KALENDER

12.02 – 16.02.           Vinterferie. SFO åben d. 12.-13. og 14.02. med tilmelding

26.02.                          Fastelavn

19.03.                          Generalforsamling

25.03 – 01.04.           Påskeferie. SFO åben d. 25.-26. og 27.03 med tilmelding

04.04                           Generalforsamling

19.04.                          Arbejdsfredag kl. 15-19

09.05.                          Kr. Himmelfartsdag

13.05. – 17.05.          Projektuge – Bæredygtighed

20.05.                          2. pinsedag

27.05 – 31.05.           7.-8. klasse udenlandsrejse

05.06.                          Grundlovsfest kl. 9-12

28.06.                          Sidste skoledag før sommerferien.

01.07 – 05.07.           SFO åben med tilmelding

08.07. – 26.07.          SFO lukket

12.08.                          1. skoledag efter sommerferien

I ØNSKES ALLE EN RIGTIG DEJLIG VINTERFERIE.

Ansatte på Skovlund Friskole

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve