Nyhedsbrev d. 12.01.2024

GODT NYTÅR

Efter en dejlig lang juleferie er vi atter godt i gang i skolen. Lærerne ”tyvstartede” den 3. januar med en pædagogisk dag.

Vi arbejdede bl.a. med skolens kommende vision, mission og værdier – en del af det grundlæggende arbejde med at udvikle skolens nye profil. Bestyrelsen havde på sit møde i december godkendt et første udkast, som lærerne fik mulighed for at arbejde videre med og kommentere på. På det næste bestyrelsesmøde den 23. januar 2024 gøres dette arbejde færdigt, så det kan fremlægges på skolens generalforsamling. Da værdierne bliver en del af skolens vedtægter, skal det godkendes på to generalforsamlinger der ligger med mindst 14 dages mellemrum. De bliver tirsdag den 19. marts og torsdag den 4. april 2024.
Vi håber at se jer alle! Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!

 

Til den pædagogiske dag drøftede lærerne bl.a. også hvordan vi alle kan få en bedre start på dagen. I december måned var der megen uro blandt eleverne til morgensamling. Det er der normalt i december. Her sker så mange ting –  nogle børn får en del mere sukker end normalt, nogle kommer senere i seng og generelt er måneden fuld af forventninger og arrangementer. Alligevel oplevede vi et behov for at få skabt mere ro.

 

Ro fik vi. Vi har siden den 4. januar, som var første skoledag efter ferien for børnene, oplevet morgensange med ro, nærvær og fordybelse. Det håber vi fortsætter. Det er dejligt at opleve ro også kan smitte. Det skaber grobund for udvikling af fællesskabsfølelsen.

 

Vi glæder os til uge 5. Vi skal igen have projektuge. Denne gang med fokus på læredygtighed. Igen arbejder vi efter projektmetoden der hedder ”Sneglelæring”. Vi lærere ønsker at blive dygtige til den metode. Den bygger bro mellem oplevelser, fastholdelse, refleksioner, vidensindsamling, praktisk arbejde og formidling. Teori bliver anvendt i praksis. Det styrker elevernes forståelse og mulighed for at teorien giver mening.

Denne gang bliver det overordnede tema: ”Virkelighed og fantasi”. Vi skal på tur og vi skal have værkstedsundervisning, som dannes med udgangspunkt i forskellige læringsstile. Vi håber at vi alle må få en fantastisk oplevelse, mærke trivslen, læringen og glæden ved at gå i skole øges, som vi oplevede det da vi havde projektuge i november med fokus på Væredygtighed.

 

Hvad dette halvår ellers byder på kan I se i kalenderen, som I finder link til nederst i nyhedsbrevet.

 

Godt nytår! Må det blive et fantastisk år 😀

Frands

H.M. Dronningen meddelte i sin nytårstale den 31. december 2023, at Dronningen den 14. januar 2024 træder tilbage som Danmarks dronning og overlader tronen til H.K.H. Kronprinsen.

Abdikation

 

Når H.M. Dronningen på Statsrådet søndag den 14. januar 2024 abdicerer, er det første gang i næsten 900 år, at det sker i Danmark – der er således tale om en ekstraordinær og historisk begivenhed.

Udtrykket ”abdikation” udspringer af det latinske udtryk ”abdicare”, som betyder, at man frasiger sig noget.

Udtrykket bruges traditionelt om den situation, hvor en siddende regent frivilligt giver afkald på sin trone eller myndighed.

I nogle lande er det kutymen eller i hvert fald noget der forekommer, at statsoverhovedet giver plads til den næste generation ved at træde tilbage – abdicere.

Det er blandt andet tilfældet i Nederlandene, hvor fire ud af seks regenter, siden monarkiet blev indført i 1813, har abdiceret. Det skete senest i 2013, hvor den daværende Dronning Beatrix på kongedagen den 30. april overlod tronen til sin ældste søn, Hans Majestæt Kong Willem-Alexander. Dronning Beatrix overtog selv tronen ved sin mor Dronning Julianas abdikation i 1980.

Også i Belgien, Luxembourg og Spanien er der i nyere tid eksempler på, at statsoverhovedet har trukket sig tilbage ved abdikation.

I andre lande, herunder Danmark, Norge og Sverige, er der ingen tradition for at abdicere. Den sidste gang en dansk regent frivilligt afstod tronen før sin død, var således i 1146, hvor kongen Erik 3. Lam trådte tilbage – angiveligt for at gå i kloster.

Selv om abdikation således ikke er dansk statsretlig praksis, forudsætter tronfølgeloven, at abdikation kan finde sted, idet lovens § 6 fastsætter, at lovens øvrige bestemmelser – som tager udgangspunkt i regentens død – også finder anvendelse i tilfælde af, at regenten frasiger sig tronen.

SIDEN SIDST

Frostvejr og forsøg i 1. Klasse.
Vi undersøger hvad der fryser og tør hurtigst.
Vand, vand med sukker eller vand med salt ❄️.
Første resultat er aflæst. Vand med salt tør hurtigst

Aktiv dansk i 2. klasse

SFO hygger i kulden. Her er der gang i den store produktion af islygter som vi fik glæde af et par døgn, inden tøvejret slettede alle spor.

FARVEL OG TAK

Vores mangeårige medarbejder Ulla Linding har valgt at søge nye udfordringer. Derfor har hun opsagt sin stilling og stopper ved udgangen af januar måned. Vi takker Ulla for den store indsats og den måde hun har været med til at forme Skovlund Friskole, især SFO´en. Vi ønsker Ulla alt det bedste fremover.

KALENDER

29.01 – 02.02.      Projektuge – Læredygtighed

12.02 – 16.02.      Vinterferie. SFO åben d. 12.-13. og 14.02. med tilmelding

25.03 – 01.04.      Påskeferie. SFO åben d. 25.-26. og 27.03 med tilmelding

19.04.                    Arbejdsfredag kl. 15-19

09.05.                    Kr. Himmelfartsdag

13.05. – 17.05.     Projektuge – Bæredygtighed

20.05.                    2. pinsedag

27.05 – 31.05.      7.-8. klasse udenlandsrejse

05.06.                    Grundlovsfest kl. 9-12

28.06.                    Sidste skoledag før sommerferien.

01.07 – 05.07.      SFO åben med tilmelding

08.07. – 26.07.     SFO lukket

12.08.                    1. skoledag efter sommerferien


God weekend
Ansatte på Skovlund Friskole

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve