Nyhedsbrev d. 12.4.24

Marie, Marie, Marolle

Mariehønen er vist det eneste insekt i Danmark som hverken børn og voksne er bange for.

Når man finder en Mariehøne, lader man den gå lidt på hånden og kaster den så op imod himlen, imens man siger:
Marie, Marie Marolle, flyv op til Vorherre og bed om godt vejr.
Det er en skik, der stammer helt tilbage fra Middelalderen, hvor man bad til jomfru Maria for at få godt, tørt høstvejr. Vejret vil blive godt, hvis den flyver straks, eller når remsen bliver gentaget tre gange. Vil den ikke flyve, bliver det måske dårligt vejr. Næste dag vil det blæse fra den retning, den flyver.
Man sagde i Vestjylland, at lige så mange prikker, der var på en Mariehøne, der sad i rugmarken, lige så mange daler ville man få for en tønde rug.

Ekstraordinær generalforsamling

Vi afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 4. april for at vedtage nye værdier for skolen for anden gang. Forslaget blev vedtaget.
Skolens nye værdier er nu: “Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed”.

Arbejdsfredag

Tilmeldingerne til forårets arbejdsfredag er nu i hus. Vi bliver omkring 40 voksne og 30 børn. Planlægningen af opgavefordelingen er i fuld gang og i starten af næste uge, vil de tilmeldte få tilsendt en oversigt. Ud fra den, har man mulighed for at medbringe relevant værktøj. 

Arbejdsdagen har naturligvis til hensigt at vi får løst en mængde praktiske opgaver, som det kniber med at nå i det daglige. Vi skal også huske på, at dagen også er et socialt arrangement, hvor vi hygger os med  hinanden og lærer hinanden bedre at kende på kryds og på tværs.

Vi glæder os til en fantastisk dag med højt humør.

SIDEN SIDST

Matematik er mange ting og kan indlæres på forskellig vis. Her er det 1. klasse det arbejder med spejling i skolegården.

Fællesskab i udskolingen.

2. og 3. klasse har forleden fremlagt deres eventyr for 4.-5. klasse. På fineste vis blev der læst højt af de forfattede eventyr, og vist flotte plancher med tilhørende forklaringer. De klarede det så godt, og vi havde heldigvis det bedste publikum.

Vejret lugter efterhånden af forår og i SFO´en øger vi de udendørs aktiviteter. Det er ikke hver dag vi tilbyder aktiviteter, så børnene får rig mulighed for selv at udvikle nye lege, nye relationer og bruge deres fantasi. Og det er de fantastisk gode til.

Herover ses billeder fra en dag med pandekagebagning over bål, og billederne taler vist for sig selv. Hver fredag er “spilledag”. Det vil sige at børnene, i morgen-SFO, må spille en halv time inden de skal i skole. Ligeledes er der mulighed for spil en halv time om eftermiddagen. Børnene medbringer selv f.eks. tablets og mobiltelefoner. SFO´en råder også over enkelte bærbare computere, som flittigt bliver brugt.

Friskolefællesskab.
Mandag var der en venskabelig  fodbolddyst mellem Lyne Friskole og Skovlund Friskole ⚽️⚽️.
Der var god stemning, fair play og fantastiske tilskuere. Vi glæder os til endnu en hyggelig dyst.

Nysgerrig på naturen. 1. klasse har undersøgt dyrelivet i søen. Til stor glæde for eleverne, fandt vi både haletudseæg, skorpiontæger og fårekyllinger.

Børnestavning kan bare noget.

KALENDER

15.04.-19.04.             Introkurser for 8. klasse

19.04.                          Arbejdsfredag kl. 15-19

24.04.                          Fagdag

09.05.                          Kr. Himmelfartsdag

10.05                           Skole og SFO er lukket

13.05. – 17.05.          Projektuge – “Bæredygtighed”

20.05.                          2. pinsedag

27.05 – 31.05.           7.-8. klasse udenlandsrejse

05.06.                          Grundlovsfest kl. 9-12 (eleverne har mødepligt)

28.06.                          Sidste skoledag før sommerferien.

01.07 – 05.07.           SFO åben med tilmelding (gælder børn på fuld tid)

08.07. – 26.07.          SFO lukket

29.7. – 31.7.               SFO åben med tilmelding (gælder børn på fuld tid)

12.08.                          1. skoledag efter sommerferien

I ønskes alle en dejlig og forårslun weekend.
Alle ansatte på Skovlund Friskole

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve