Nyhedsbrev d. 19.12.23

Skikken med et pyntet træ i stuen kom fra Tyskland, og blev i starten af 1800-tallet mest dyrket af adelen og borgerskabet. I løbet af 1800-tallet blev juletræet mere og mere udbredt, også i almindelige hjem. På landet afløste juletræet ældre former for festoppyntning som ophængningen af hvide, broderede tekstiler.

STATUS

Tak for året der snart er gået.

Sikke et år. Mit første år som skoleleder på Skovlund Friskole. Jeg kommer til at se tilbage på et hektisk år.

Økonomien skulle reddes.

Først skulle økonomien reddes. Det skete med en relativ stor besparelse på lærerne. 2,3 årsværk skulle der være mindre.

Ny profil.

Så gik vi i gang med at skabe en ny profil for skolen sammen med I forældre. Ca. 30 forældre deltog i to dialogmøder. Det har givet mange ideer til arbejdet med skolen nye profil. Vi har fået lavet et katalog med mål og handlinger, og flere ting er allerede sat i værk.

Projektbaseret undervisning.

Vi har gennemført den første af tre projektuger. Den første med fokus på Væredygtighed, hvor det overordnede emne var ”Gode Gerninger”. Det var en rigtig god oplevelse for skolens elever og ansatte, der oplevede stor trivsel og en anderledes måde at lære på. Ugen kulminerede med de ældste elevers julemarked. Det gav et overskud på ca. 12.000 kr. som går til Danmarksindsamlingen 2024. Rigtig flot et år, hvor skolens økonomi har været presset. Det gav dog også anledning til tanker blandt eleverne i ugens løb, men beslutningen om at donere pengene til Danmarksindsamlingen var aldrig i fare. Måske varsler dette julemarked en ny tradition på Skovlund Friskole. Flere andre klasser har allerede givet udtryk for at de vil være med næste år.

Samlæsninger og niveaudelinger.

Bemandingen på skole blev tilpasset de økonomiske vilkår efter sommerferien. Tingene kom til at ske på andre måder. På trods af det er vi lykkes på lange stræk med at få tingene til at hænge sammen.

Sygdom.

En væsentlig udfordring har været meget sygdom blandt de ansatte. Sygdom som har haft forskellige årsager og ikke har kunnet henføres til personalereduktionen. Udfordringen blev ikke mindre, da alle vikarer vi hidtil havde brugt i oktober, ikke stod til rådighed mere for en periode for de tos vedkommende og den tredje stoppede helt.  Det gav en turbulent tid, hvor flere lærere måtte bidrage til vikardækningen, og det tog noget tid inden vi endelig havde vikarer, der kunne dække udfordringerne. Det har vi heldigvis nu, og det er mit klare indtryk at børnene, fortsat får den undervisning de har krav på, selvom det aldrig bliver helt det samme, som den undervisning der dækkes af ens faste  lærere, som de har en mere kendt relation til. Vi prøver at gøre det så godt som muligt,  så børnene oplever at deres skoledag er præget af en undervisning med kvalitet.

Økonomien bliver bedre.

Vi kigger nu ind i 2024, hvor økonomien ser ud til at blive bedre. Vi er endnu ikke helt færdige med budgetlægningen, men allerede nu tør jeg godt afsløre, at vi budgetterer med at vi skal på lejrskole igen – hele skolen – vi havde en god oplevelse i år, og det skal vi også have næste år.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Frands

SIDEN SIDST

Første klasse skriver juleord på engelsk

I børnehaveklassen øver vi tallene fra 1-50. Vi øver på mange forskellige måder, fordi børn indlærer forskelligt. Vi øver systemerne og hvordan vi kan gennemskue, hvilken rækkefølge SÅ MANGE tal skal komme i.

Traditionen tro gik en stor flok sangglade elever Luciaoptog. Fra morgenen af, d. 13. dec., sang de til morgensamlingen. Herefter gik turen til Børnehuset, hvor de små børn sad forventningsfulde og spændte. Også i år besøgte vi Ansager Plejecenter. Efter et flot optog på centrets gange, samledes vi med beboerne. Her blev der hygget, spist pebernødder og mandariner, drukket saftevand og sunget julesange. En dejlig oplevelse for både børnene og de ældre.

INDSKRIVNING TIL BØRNEHAVEKLASSEN 2024

På Skovlund Friskole er vi i fuld gang med indskrivningen til den kommende 0. klasse.
D. 25. januar holder vi Indskrivningsfest for alle børn og deres forældre, som er indskrevet senest 12. januar.
I er velkommen til at kontakte os, hvis I vil høre mere om en tryg skolestart på Skovlund Friskole.

Første skoledag efter nytår er torsdag d. 4. januar. SFO er åben for allerede tilmeldte børn d. 2. og 3. januar. Ellers almindelig SFO fra og med d. 4. januar.

I kan altid se kalenderen med alle vigtige datoer på skolen hjemmeside:
https://skovlundfriskole.dk/kalender/
Alle ansatte på Skovlund Friskole  ønsker alle skolehjem en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for det gode samarbejde i det forløbne år.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve