Nyhedsbrev d. 20.01.23

Leg i SFO´en en kold januareftermiddag

Trafiksikkerhed -Bliv set !

Selvom vi nu går mod lysere tider, er det alligevel mørkt om morgenen en tid endnu. Både vi, her på skolen og forældre oplever desværre, at der er elever der kører uden lys, reflekser, vest eller lignende. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at man lige tjekker op på, at det sikkerhedsmæssige er i orden. Èt er, at sikkerhedsforanstaltningerne er, som de skal være – et andet er, om de bliver brugt.

100 - dages fest

I sidste uge har 0. klasse fejret 💯 -dages fest og det var en rigtig dejlig dag 🥰. Der blev bl.a. målt 100 meter, talt 100 ting og spist en 100 dages kage. Forud for dagen havde eleverne hængt 100 perler på snor og tegnet sig selv som 100 årig.

Teateruge - Sigurds Danmarkshistorie

Dette års teateruge nærmer sig. Officielt starter den i slutningen af uge 5, og løber til og med uge 6. Alligevel emmer skolen nu af historie – især Danmarkshistorie. Teaterudvalget og ikke mindst teaterdirektør Anne-Lis Von Brodersen arbejder på højtryk med rollefordeling, sange, tilrettelæggelse og meget mere. Anne-Lis har, på en del morgensamlinger, fortalt om de forskellige epoker i Danmarkshistorien, samt præsenteret eleverne for mange af de fantastiske sange, som indgår i stykket. Rollefordelingen er nu så godt som på plads, og alle elever ved nu, hvilken gruppe de skal tilhøre, og hvilken rolle de skal have. Ikke alle skal på scenen, for der skal også fremstilles kostumer, rekvisitter, kulisser og meget mere. Husk derfor:

FESTFORESTILLING (for forældre) d. 9.2. KL. 18:00

Vi mangler fortsat forældre/bedsteforælder, som har lyst til at hjælpe et par timer med fremstilling af kostumer og rekvisitter. Det foregår d. 25.1.23 kl. 18:30 – 21:00 på skolen. Tilmeld jer til Susanne Zacho gennem Viggo, eller på nr. 21748582

Skriveprofessor Laura Larsen

Eleverne i 0. klasse har nu været igennem alle bogstaver, og derfor har de haft besøg af “Skriveprocessor Laura Larsen” (hun ligner rigtig meget en lærer på skolen 🤭), som har lært dem om børnestavning. På billedet kan I se børnestavningspiller, som både ligner og smager som M&M´s. Nu er vi så klar til at gå i gang med skrivningen 😊.

Skiftetøj

Det våde vejr stiller krav til vores påklædning. Som udgangspunkt er eleverne ude i frikvartererne, men det er klart, at hvis det øser ned, så holder vi et indefrikvarter.

Det kan ikke undgås at børnene bliver våde (og mudrede) alligevel, så et lille lager af skiftetøj er en nødvendighed at have liggende på skolen/ i SFO´en. Vi har i denne uge oplevet, at børnene kommer ind med sjaskvådt tøj og ikke har mulighed for at få tørt på. Det er ikke rart (og heller ikke sundt) at sidde i vådt tøj, eller at skulle ud til næste pause, uden f.eks. tørre strømper. Vi håber I jævnligt tjekker op på, at der altid ligger skiftetøj klar.

Indskrivningsfest

I går, torsdag, havde vi indskrivningsfest for den kommende 0. klasse. Indtil videre er 10 friske elever indskrevet og, traditionen tro, skulle hver elev indskrive sig i “Den Røde Bog”. Bogen har fulgt friskolen siden dens start i 2012, så det er sjovt at kigge tilbage og se elevernes små autografer.

Nuværende lilleteams elever og forældre var en del af festlighederne. Der blev budt på saftevand, kaffe, småkager og slikkepinde. Senere underholdt lilleteam med sang, musik, rap, rim og remser, og der var mulighed for at den den flotte udstilling af kreationer fra billedkunsttimerne og 0. klasses 100-dages fest.

Alt i alt en festlig sammenkomst med særdeles god stemning, smil på læben og en masse snak.

"Landsbyen Samles"

På tirsdag d. 24.1.23 inviterer vi endnu engang til “Landsbyen Samles”. Det foregår som en udvidet morgensamling, og denne gange er det elever fra Lilleteam som skal optræde, bl.a. med musik og sang. Når klokken så er 9, er der kaffe og hygge for alle gæsterne i spisesalen.

Vi ses

Generalforsamlingen d. 23.3.23

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skole- og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

I ønskes alle en god weekend

Frands

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve