Nyhedsbrev d. 21.12.22

Årets Luciaoptog

Et stort hold på i alt 27 luciabrude og -gomme, lavede en stemningsfuld start på dagen d. 13. december. Efter optog til morgensamlingen på skolen, gik turen til Børnehuset og senere på Plejecenteret i Ansager. Efter optoget dér, fik vi saftevand, mandariner og pebernødder, og et par sange sammen med nogle af centerets beboere. 

Fagdag i 5. klasse

Raquel, som tidligere har arbejdet på skolen, har fortalt mellemteam om Sydafrika, og særligt om julen. Et spændende oplæg hvor eleverne arbejdede med notatteknik.

Der er altid plads til nye aktiviteter i skolegården. Her hentes de solide og tunge mål fra efterskolen, og både små og store tager fat.

Indskrivningsfest

Torsdag d. 19. januar fra kl. 16:30 – 18:00 holder vi indskrivningsfest for de elever, som skal starte i 0. klasse til august. Har du ikke nået at få dit barn indskrevet, kan det sagtens nås efter nytår. 

Sådan en festlig sammenkomst er altid noget særligt. De kommende skolelever skal skrive sig ind i “Den Røde Bog”, de får en lille gave, og så vil de nuværende elever i  lilleteam (0.-1. og 2. klasse) underholde. Der er saftevand og kage til børnene og kaffe til de voksne. Lærerne fra lilleteam vil også være til stede og vi ser frem til en hyggelig stund.

"Landsbyen Samles"

Sæt X i kalenderen d. 24.1.23, hvor vi, for anden gang, inviterer jer ind til “Landsbyen Samles”. Det er en udvidet morgensamling, som starter kl. 8:15. Denne gang er det eleverne i lilleteam, som står for underholdningen, så mød talstærkt op. Når kl. er 9 er der, for de fremmødte, kaffe og hyggesnak i spisesalen.

Alle er velkomne

Frikvartererne

Efter juleferien organiseres frikvartererne som vi hidtil har gjort, inden opdelingen i udeområder i december.

Uanset hvilken model vi vælger, vil vi opleve konflikter mellem børnene. Det vigtige er hvordan vi forebygger og handler når vi oplever konflikterne.

Evt. konflikter håndterer vi på skolen. Kun i alvorlige tilfælde kontakter vi hjemmene.  I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget.

Multibanen har  været centrum for konflikter– børnene  skal jo altidkæmpe om verdensmesterskabet 😊 Vi forsøger at forebygge konflikter her ved at lave opdeling.

Julehilsen

Fra skolelederen

Nu nærmer julen sig. Eleverne er sendt på ferie. Jeg takker for den første måned på Skovlund Friskole 😊 Det har været en god oplevelse. Jeg har oplevet en god stemning på skolen og glade børn for det meste. Det lover godt.

Jeg har været rundt i næsten alle klasser og snakke om fællesskab, og hvordan vi sammen kan skabe det gode fællesskab.  Det er rigtigt vigtigt hvordan vi alle møder hinanden og hvordan vi reagerer, når vi oplever noget der ikke er, som vi forventer eller ønsker det. Det må I forældre også gerne tale med børnene om.

 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Venlig hilsen

Frands

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve