Nyhedsbrev d. 24.11.23

“Mørk er november og løvfaldet slut, vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt –­ da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt, mer end beregning, forstand og foragt.
Værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ, vil vi dog elske – og plante et træ:
Frugter kan uspået komme”

OM VÆREDYGTIGHEDSUGEN

Væredygtighed og julemarked hos skolens ældste elever

I forlængelse af Skovlund Friskoles profilproces, arbejdede eleverne i skoleårets første emneuge med væredygtighed. Væredygtighed er et nyt og komplekst begreb, som handler om den bevidsthed, hvormed vi som mennesker agerer i verden. Det er altså ikke kun vores handlinger, vi har fokus på, men også det, der ligger til grund for vores handlinger. Lærere og elever har i emneugen derfor arbejdet med deres selvbillede og verdensbillede, med fokus på, hvordan vi er i verden.

Det fælles tema for væredygtighedsugen var ”den gode gerning”. Skolens tre teams har arbejdet forskelligt med dette tema, men alle teams har arbejdet ud fra sneglelærings-metoden. Dette er en mere praksisnær måde at drive undervisning på, og gennem en eksperimenterende, sanse- og erfaringsbaseret tilgang til læring, er målet at øge elevernes nysgerrighed og give dem en oplevelse af at være med til at udvikle viden. Og netop dette er vigtigt, når man arbejder med væredygtighed.

For at opleve væredygtighed på egen krop, startede vi i storeteam med at arbejde med dilemmaer. Dilemmaerne skulle åbne elevernes øjne for omverden og gøre dem bevidste om deres egen måde at være i denne på. Det første dilemma handlende om sociale forpligtelser og pres. Her skulle eleverne, ud fra en liste med sociale forpligtelser, argumentere for, hvilke de synes var retfærdige og hvilke de synes var irriterende. Der blev bl.a. diskuteret om deltagelse i foreningsliv, at dele med andre og at acceptere andres hjælp var dét ene eller det andet.

Det næste dilemma arbejdede med elevernes forståelse af begreberne ansvar og retfærdighed. Her skulle de diskutere, hvem der har ansvaret for forskellige fiktive situationer, som lærerne præsenterede, og om dette er retfærdigt. Bl.a. blev det diskuteret, hvem der har ansvaret for flygtninge fra Afrika, der kommer til Europa med både via Middelhavet. Det gik hurtigt op for eleverne, at dilemmaerne ikke var sort/hvide 😉.

I forlængelse af denne øvelse blev eleverne enige om, at de ville gøre en god gerning for nogen, som virkelig trængte.

Oplevelsen med dilemmaerne blev fastholdt gennem forskellige samtaleprocesser, og gennem disse kom eleverne frem til, at de ville samle penge ind til et godt formål; Danmarks Indsamling 2024. De fandt også ud af, at indsamlingen skulle ske gennem et julemarked.

Eleverne gik derfor eksperimenterende til værks, og sammen med deres forældre, undersøgte de ved Åben Skole-arrangementet, hvad der skulle til for at stable et julemarked på benene. Eleverne blev enige om at etablere 6 værksteder; PR (reklame- og tovholder-gruppe), Smykker, Skolemad, Julegodter, Julepynt og Indsamling. Værkstederne havde to formål: 1) at skabe et økonomisk overskud, og 2) at sørge for, at alle elever havde mulighed for at bidrage med deres kompetencer. På denne måde ville arbejdet med julemarkedet både berøre elevernes selvbilleder og deres verdensbilleder.

Eleverne valgte sig ind på de værksteder, hvor de mente at kunne tilbringe værdi, og herefter begyndte det faglige arbejde med at læse om forskellige produkter og deres tilblivelse, og herefter begyndte produktionen af julemarkedets produkter. Det hele endte ud i det julemarked, som fandt sted fredag i sidste uge (jf. billederne herunder).

Sideløbende med arbejdet i emneugen havde lærerne indlagt små øvelser, hvor eleverne skulle reflektere over væredygtighed på flere niveauer: over dem selv, dem selv og de andre, dem selv og samfundet og dem selv og verden. Efter julemarkedet evaluerede eleverne på deres læring gennem forløbet.

Eleverne syntes det var en rigtig god emneuge og var stolte af de ting, de havde lært. Derudover var eleverne enormt stolte af det fine fremmøde til julemarkedet, som rent økonomisk ser ud til at give et flot overskud.

Vi glæder os til at dele det endelige resultat med jer, når indsamlingsgruppen har fået de sidste ja-tak-tilbud i hænde.

Ønsker du – eller nogen du kender – at støtte elevernes ”gode gerning”, så kontakt jeres børns lærere, og så sørger vi for at sende en brochure med hjem 😊.

De bedste hilsner

Et væredygtigt storeteam

Læs evt. mere om væredygtighed på Center for bæredygtigheds hjemmeside. Flg. dette link: https://www.vaeredygtighed.org/

SIDEN SIDST

8 elever fra 3.-4.-5. klasse var, i starten af emneugen, på besøg på Ansager Plejecenter. På billederne herover har eleverne inviteret de yngste elever til fremlæggelse. Kenneth havde lavet en flot tegneserie som fint beskrev besøget hos to af beboerne på plejecentret. Ella havde skrevet og tegnet. Hun udforskede forskelle fra nu og til dengang de ældre, var unge. Et meget interesseret og lyttende publikum sluttede fremlæggelserne af med en stor klapsalve til Kenneth og Ella. Flot arbejde!

I indskolingen har vi lavet små pindedukker. I 2. klasse er der skrevet historier hvor dukkerne har løst konflikter.
På billedet er det 1. klasses dukker som går i “Verdens Bedste Klasse”.
På demokratisk vis, fik klassen navnet “Juleklassen”, og så kalder vi den da bare “Påskeklassen”, “Sommerklassen” mm., senere på året.
Natur/teknik i 1. klasse om sanserne. I dag var det smagssansen, og vi lavede forsøg med sukker og citron.
Der var sødt, og megasurt.

Ja, julen nærmer sig. Fredag d. 1. december pynter vi skolen op til højtiden. Hold godt øje med vinduerne som, traditionen tro, pyntes flot, så kirkegængerne kan nyde synet juleaftensdag.

VIGTIG INFO:
Tirsdag d. 19.12. slutter skoledagen kl. 12. Hjemkørsel med skolens busser starter umiddelbart herefter, så alle busbørn er hjemme senest kl. 13:00. 
SFO har åbent fra kl. 12:00, men vær opmærksom på at vi, den dag, lukker kl 16:00 

Ønsker alle en god weekend

ANSATTE PÅ SKOVLUND FRISKOLE

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve