Nyhedsbrev d. 24.5.24

Danmarks Riges Grundlov

Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks første grundlov. Grundloven afløste Kongeloven af 1665 og markerede overgangen fra enevælde til indskrænket monarki (konstitutionelt monarki) og en mere demokratisk styreform.

Den dag i dag markeres Grundlovsdag mange steder med møder, taler og festligheder. Det gælder også på Skoblund Friskole.

Indbydelse til Grundlovsfest

Friskolens årlige sommerfest

Sæt et stort X i kalenderen tirsdag d. 25. juni. Den dag afholdes skolens årlige sommerfest fra kl. 17 – 20. Nærmere info og praktiske oplysninger i næste nyhedsbrev.

SIDEN SIDST

Forleden havde børnehaveklassen og 1. klasse en fælles time, med fokus på samarbejde og trivsel.
Vi legede dåseskjul – en god gammel traver.
 Derefter prøvede vi ‘Morder’- legen, som stiller store krav til selvkontrollen. Det var hyggeligt.
På Skovlund Friskole prioriterer vi disse fælles timer, da det er vigtigt at alle har det godt.

Projektuge - "BÆREDYGTIGHED"

Vi har nu afviklet den tredje og sidste projektuge, i forlængelse af skabelsen af vores ny profil. Det overordnede emne var “Bæredygtighed”, og herunder ses noget af de mange og spændende aktiviteter ugen bød på:

Tak Jannek Elver, fordi du ville sætte os godt i gang med vores projektuge om bæredygtighed.

2.-5. klasse arbejdede bl.a. med det at være selvforsynende, økologi og biodiversitet. Ugen startede med en besøg i “Forundringens Have” i Velling. Haven er 20 år gammel og dyrkes 100% økologisk. Alt i haven kan spises, og vi blev præsenteret for en masse smagsoplevelser. Og ja, skulle man besørge, så foregik det selvfølgelig på et muldtoilet.

På billederne kan i se 1. klasse lave “Skrotbotter”.
De er super engagerede og har helt styr på, hvordan og hvorfor vi sorterer affald, og gode ideer til, hvordan vi passer på naturen.

Efter besøget i “Forundringens Have”, valgte nogle af eleverne selv at prøve kræfter med havebrug. Jorden blev renset, bearbejdet, gødet, tilsået og vandet. Nu venter fortsat pasning for at få udbytte af det hårde arbejde.

KALENDER

27.05 – 31.05.           7.-8. klasse udenlandsrejse (Budapest)        

30.05.                          Sommerfest i SFO (nuværende og kommende SFO-børn og forældre)

05.06.                          Grundlovsfest kl. 9-12 (eleverne har mødepligt)

25.06.                          Sommerfest på skolen fra kl. 17 – 20

28.06.                          Sidste skoledag før sommerferien.

01.07 – 05.07.           SFO åben med tilmelding (gælder børn på fuld tid)

08.07. – 26.07.          SFO lukket

29.7. – 31.7.               SFO åben med tilmelding (gælder børn på fuld tid)

12.08.                          1. skoledag efter sommerferien

God weekend

Ansatte på Skovlund Friskole

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve