Nyhedsbrev d. 4.5.23

Sådan blev økonomien i friskolen genoprettet.

Der er nu tro på fremtiden. En ny skoleleder og en relativ ny formand overtog en friskole, der havde det økonomisk svært
“Jeg har ikke troet et sekund på, at vi måtte lukke”. Sådan siger formanden for Skovlund Friskole, Henrik Vinding,

Men den økonomiske situation var alvorlig, da det for et par måneder siden kom frem, at der måtte skæres i personalet på friskolen, der har eksisteret siden 2012. Der var negativ likviditet, så der skulle handles. Det har den nye skoleleder, Frands Bruun, også gjort, men Henrik Vinding har som formand for bestyrelsen også været med i den spareplan, som nu ser ud til at bære frugt.

– Vi har lagt et budget, som viser, at vi i dette kalenderår kommer ud med et lille overskud, siger Frands Bruun.

Reelt er skolen altså reddet.

Udgifter bliver mindre

Frands Bruun oplyser, at skolen først og fremmest er reddet, fordi det i vinteren blev besluttet, at der skal skæres 2,3 lærerstilling på skolen – mestendels gennemført ved frivillig afgang. Besparelserne træder i kraft fra og med kommende skoleår – altså fra august.

– Vi har nu en aftale med vores pengeinstitut, Sparekassen Kronjylland, siger Frands Bruun om fremtidsperspektiverne, som igen ser lyse ud for friskolen.

Formand Henrik Vinding er ikke kun glad for, at friskolen er reddet, men hæfter sig også ved den måde, som den er reddet på.

– Jeg ved, at vi ville have fået penge fra lokalsamfundet, hvis ikke vi kunne få det til at hænge sammen. Der er folk, der ville have støttet os, siger Henrik Vinding.

– Men jeg er glad for, at det ikke blev nødvendigt, tilføjer han.

Friskolen overlever på egne præmisser.

Kendte problemerne

Henrik Vinding gik ind i friskolens bestyrelse med åbne øjne for, at der forestod et økonomisk genopretningsarbejde.

– Jeg er seniorkonsulent i Lego-koncernen, forklarer Henrik Vinding, der altså har en baggrund, hvad angår økonomi.

– Der var ikke styr på udgifterne. Vi har i Skovlund Friskoles levetid budgetteret med 12 elever per lærer, men var kommet ned på 9,7 og også 9,3 elever per lærer, siger Henrik Vinding.

Udgifterne løb derfor i en periode løbsk.

Friskolen er godt stillet, når det kommer til elevtal, og det er naturligvis essentielt for de gode fremtidsudsigter.

God prognose

– Vi har i øjeblikket 108 elever. I det kommende skoleår kommer vi ifølge prognosen op på 111 elever, siger Frands Bruun.

Han oplyser, at opbakningen har været intakt, selv om skolen ikke har forsøgt at skjule, at den økonomiske situation var alvorlig for et års tid siden.

Frands Bruun tiltrådte som skoleleder i december. Den tidligere skoleleder Jette Bech Mathiesen fratrådte ved sommerferien, og der blev altså brugt et lille halvt år til at finde en afløser for hende. 

Henrik Vinding har været formand for friskolen siden marts. Han bor lidt uden for landsbyen og er far til fire elever på skolen.

SIDEN SIDST:

Den 20. april var ansatte, forældre og andre interesserede mødt op for at udvikle Skovlund Friskoles nye profil.
Med udgangspunkt i oplæg fra Nadia Raphael Rathje arbejdedes der bl.a. ud de tre begreber: Bæredygtighed, Væredygtighed og Læredygtighed.
Aftenens mange debatter, forslag, idémylder og braimstorms blev ført til referat og bliver nu nøje gennemarbejdet – i første omgang af skolens ledelse, lærere og bestyrelse. Til efteråret inviterer vi igen forældrene, ansatte og andre interesserede med på banen, så følg endelig med i en meget spændende proces.
Hvad er omkredsen på multibanen, og hvor lang er kælkebakken?
Det ved 2. klasse
Skovlund Friskole løb med 1. præmien på kr. 10.000,- til indkøb af legeredskaber. 
Aktivitetspasset satte virkelig gang i eleverne.
Henrik Lykke, Jyske Bank Varde, havde fine præmier med.
Stort tillykke
👏👏👏

Disc-golf. Super idrætstime med 1.-2. klasse.

Til “Landsbyen Samles” fortalte 7. klasse om deres tur til Gdansk og 8.-9. klasse om deres tur til Barcelona.
Efterfølgende var der kaffe og friskbagte boller til de morgenfriske gæster 😊
Tak til Tanja Blom for de lækre boller

Når vi nu ikke fik holdt 100-dages fest i 2. klasse, så kan vi da markere, at vi har passeret side 100 i vores læsebog. Eleverne havde hver især en madret eller to med, som blev stillet frem på et fint ta´selv bord. Vi lærte om bordskik, borddækning, bordplan og -kort,  først at hilse på hinanden, når alle har noget i glasset, at holde tale, at man gerne må gå både to og tre gange til ta´selv bordet og……..at der også skal ryddes op og vaskes op. En rigtig god oplevelse, og en fantastisk god stemning.

Den nye sjippetov-holder giver glæde hos store og små. Der svinges i alle fire verdenshjørner

Konfirmation 2023

De kommende to weekender bliver eleverne i 7. klasse konfirmeret.

Fra skolen ønsker vi et hjerteligt tillykke og håber I, sammen med familie og venner, får en fantastisk dag, som vi vil glæde os til at høre om.

Prøveperioden:

I denne uge går eleverne fra 9. klasse til folkeskolens prøver i Dansk, skriftlig fremstilling, retstavning og læsning samt Matematik uden hjælpemidler og med hjælpemidler. I næste uge skal eleverne til prøve i Fysik/kemi.
Kort herefter følger den mundtlige prøveperiode med eksaminer i dansk, engelsk, naturfag og samfundsfag.
Vores ene elev i 8. klasse skal til eksamen i det praktiskmusiske valgfag Madkundskab.
Vi ønsker dem alle held og lykke 😊

Opsigelse

Susanne Dam Nielsen har opsagt sin stilling hos os.
Hun er fratrådt med kort varsel ved udgangen af april måned.
Vi takker Susanne for samarbejdet og ønsker hende held og lykke fremover.

Kalender:

05.06  Grundlovsfest kl. 9-12 (mere herom senere)

15.06 Sommerfest

Sommerferie fra 24.06. til 13.08.

Rigtig god (sidste) Bededagsferie

Frands

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve