Ferie er, når man pakker syv kufferter, fire børn, to tanter, en svigermor, to hunde og en beostær og siger:

“Det skal nu blive rart at komme lidt væk fra det hele”

 

Hilsen fra skolelederen

Stor tak!

Tak til forældre og bestyrelse for med- mod- og samspil i mange forskellige sammenhænge. For deltagelse i møder om skolens fremtid og engagement i skolen – vi har et fantastisk fællesskab. Det viser sig især til arbejdsfredagene, hvor rigtig mange møder op og bidrager.

Tak til alle elever, store som små. I møder mange krav, og jeg er overbevist om, at I gør jeres bedste for at leve op til kravene. I har fortjent en god lang sommerferie, når vi kommer dertil.

Tak til ansatte for indsatsen og kampen for at få det til at hænge sammen i et specielt år – endnu engang. I gør det supergodt. Virker det ikke det vi har gang i, er I rigtig gode til at bidrage til at finde løsninger.

Jeg ønsker jer alle en god sommer og en dejlig ferie, når I kommer dertil.

Mvh. Frands

Landsbyen mødes om børns trivsel og læring.

Torsdag den 22. august 2024 fra 16.30 – 19.30.

Vi vil skabe en fælles indsats i hele byen.

Når børn oplever at de voksne er enige om det, der er vigtigt, skaber det ro i dem og de accepterer bedre, de normer og værdier, vi ønsker de følger. Derfor inviteres forældre, foreninger der arbejder med børn og unge og børnehuset til at deltage denne aften.

Vi sætter fokus på sprog og adfærd.

Hvordan kan vi voksne sammen hjælpe børnene, så deres sprog og adfærd fremmer trivsel og læring? 

Lene Tanggard giver os inspiration til arbejdet

Lene Tanggaard er rektor ved Designskolen i Kolding og professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet.

Hun har skrevet bogen: ” En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror”

Tilmelding kræves.

Alle forældre skal give besked om de deltager i Viggo. Her har de fået tilsendt et spørgeskema.

Til andre inviterede fremgår det af invitationen, hvordan de tilmelder sig.

LENE TANGGAARD

Ny hjemmeside

Vi får ny hjemmeside i morgen. Adressen er fortsat: https://skovlundfriskole.dk

Billeder, opsætning og beskrivelser af vision, mission og værdier er nye. Teksterne er endnu ikke opdateret.
Det bliver de i løbet af efteråret.

SIDEN SIDST

Her kan I se 1. klasses læsetræ som er vokset, måned for måned. Der er blevet læst rigtig meget, og derfor havde vi læsefest i sidste uge.

 

På Skovlund Friskole har vi venskabsklasser. Her er det 1. og 6. klasse som nyder hinandens selskab en varm sommerdag.

En årligt tilbagevendende begivenhed er skolens sommerfest. Elever og forældre mødes i skolegården, hvor den medbragte mad nydes, mens der hyggesnakkes en times tid. Derefter fortsætter festlighederne i gymnastiksalen. Ud over tale fra både skolelederen og de ældste elever, er der musikalske indslag med deltagelse af de fleste elever. I år viste de ældste elever også et flot powerpointshow over deres tur til Budapest. Aftenen sluttede, som den startede, med en fællessang.

Sidste skoledag tog 3. klasse på tur. Vi manglede desværre et par elever. Cykelturen gik til Kvie Sø, hvor alle fik en afkølende dukkert. Selvfølgelig sluttede vi turen af med en is.

Knapt var eleverne færdige med deres del af oprydning/rengøring og sendt på en velfortjent sommerferie, inden skolens støtteforening samlede en flok frivillige arbejdsbier. I tirsdags blev der gjort hovedrent og skolen står nu funklende ren og (næsten) klar til at modtage 115 friske elever til august.

Stor tak til Skovlund Friskoles Støtteforening og alle de frivillige.

Første skoledag

Første skoledag efter ferien er d. 12. august.

1.-9. klasse møder til sædvanlig tid kl. 8:15

Børnehaveklassen, og deres forældre, møder kl. 9:00

Alle har fri kl.12:00 og skolens bus kører hjemture umiddelbart herefter.

SFO er åben fra kl. 12:00

Resten af ugen er intro-dage fra kl. 8:15 – 13.10

KALENDER

13.08.- 16.08.                         Introdage

22.08.                                     Landsbyen mødes 16.30 – 19.30

18.09.– 20.09.                        Lejrskole

11.10.                                     Motionsdag

12.10. – 20.10.                       Efterårsferie

Med ønsket om en rigtig dejlig sommer.

Ansatte på Skovlund Friskole