Nyhedsbrev d. 6.1.23

GODT NYTÅR

Med håbet om et godt, frugtbart, spændende og konstruktivt samarbejde i år 2023, ønsker vi alle et godt og lykkebringende nytår. Tak for året der svandt.

OVERBLIK OVER DET NÆSTE HALVE ÅR

Med henvisning til den røde aktivitetskalender I fik tilsendt/udleveret ved skoleårets start, opsummerer vi her de kommende arrangementer, så I kan få dem i kalenderen:

19.1.  Indskrivningsfest for kommende 0. klasse (nuværende lilleteam og forældre deltager)

24.1.  Landsbyen Samles kl. 8:15 – 9:00  Lilleteam står for underholdningen

25.1.  Skole-hjemsamtaler i 1. klasse

26.1.  SFO-aften kl. 16:00 – 19:00

30.1.  Skole-hjemsamtaler i 2. klasse

1.2.    Skole-hjemsamtaler i 1. klasse

2.2 – 10.2. Teateruge. Festforestilling d. 9.2. kl. 18:00

27.2.   Fastelavnsfest

22.3.   Landsbyen Samles kl. 8:15 – 9:00  Mellemteam underholder

23.3.   Generalforsamling – både Støtteforeningen og Friskolen

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skole- og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

27.-31.3.  Udlandstur for 7.-8.-9. klasse

                  Emneuge for 0.-6. klasse

31.3.  Syng foråret ind

14.4.  Arbejdsfredag

25.4.  Forårskoncert

27.4.  Landsbyen Samles kl. 8:15 – 9:00.  Storeteam står for underholdningen.

5.6.    Grundlovsfest (obligatorisk skoledag)

15.6.  Sommerfest

23.6.  Sidste skoledag før sommerferien

Nærmere information om de enkelte arrangementer, udsende i god tid.

Venlig hilsen 

Frands

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve