Økonomi

Økonomi på Skovlund Friskole

Friskolernes økonomi – statstilskud
Friskolerne modtager i øjeblikket 76 pct. af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev. Hvor meget der skal afsættes til de frie skoler, forhandles hvert år i regeringen, når Finansloven skal vedtages. Det er friskolens bestyrelse, der har det økonomiske ansvar for skolens økonomi og fastsætter beløbet for skolepenge. Hvert år fremlægges budget og regnskab på generalforsamlingen. Skolepengene reguleres en gang årligt (august).

De gældende priser pr. 1.8.2024
Der betales skolepenge i 12 mdr.

1. barn – 1.450 kr./md.
2. barn –    150 kr./md.
3. barn –        0 kr./md.

SFO – 815 kr./md./barn
SFO deltid – 500 kr./md./barn. En deltidsplads for børn i 0.-5. kl., der kører med bus eller ikke har så stort et pasningsbehov morgen og eftermiddag. Deltidspladsen er en begrænset pasningsordning, hvor børnene kun kan gå i SFO på skoledage (ikke på skolefridage og i skoleferier).
Deltidspladsen kan benyttes:
Mandag – torsdag kl. 7-8 og igen fra kl. 13-15
Fredag kl. 7-8 og igen fra kl. 13-14.30.
SFO – klippekort m/10 klip – 500 kr. – vores tilbud til børn i 4.-5. kl. Klippekortet kan kun bruges på skoledage.

Bus – 130 kr. md./barn, man binder sig til perioden aug.-dec. og/ eller januar-juni.

Lejrskole – 180 kr./barn (opkræves i september)

Er det svært at finde pengene?
Nogle forældre oplever i en kortere eller længere periode, at det kan være vanskeligt at finde pengene til betaling af skolegangen. Hos os er det ikke et tabu og herunder kan du læse om nogle muligheder. Tal med os – så finder vi en løsning.

Fripladstilskud – Nedsættelse af skolepengene
Forældre får hvert år besked op til ansøgningsfristen i august. På kontoret indsamles alle ansøgninger og herefter indsendes de til Fordelingssekretariatet, som på statens vegne fordeler de fripladsmidler, der er til rådighed i puljen. Skolerne får besked om tildelingen af midlerne omkring juletid, og først i det nye år, får forældre besked.

Vil man søge tilskud, skal skolen modtage ansøgningsskemaet midt i august hvert år. Herefter indsender skolen alle de indkomne ansøgninger. I løbet af januar/februar kan skolen fordele midlerne og forældrene får besked i foråret. Skolepengene nedsættes som regel i skoleårets sidste 1-3 måneder.

Det gennemsnitlige tilskud er ” 2 mdr.’s fritagelse for betaling til SFO/skole”, hvis ansøgere opfylder betingelserne i “Fordelingsnøglen”.

Der kan tages hensyn til “pludselig opstået arbejdsløshed, sygdom eller andet”, og i så fald ser vi bort fra indkomstgrundlaget i det foregående år. For ar rekvirere ansøgningsskemaerne til skole og SFO – kontakt skolen

Tages Konto – Nedsættelse af skolepenge
Som noget helt særligt har vi på Skovlund Friskole er meget dedikeret pensioneret skoleleder; Tage Toft. Han har indsat midler på en lukket konto, som kun kan komme trængende forældre til hjælp. Forældre der vil søge må ikke have oparbejdet en gæld til skolen. Forældre kan rekvirere et ansøgningsskema på kontoret – ansøg her. Det er skolens bestyrelse, der forvalter midlerne, og efter det førstkommende bestyrelsesmøde får ansøgerne besked om beslutningen. Midlerne kan søges for en kortere periode, og man skal selv kunne bidrage med en del af skolepengene.