SFO - Skovlund Friskole

SFO’en er et fritidstilbud for de børn, der går i 0.-3. kl. på Skovlund Friskole. SFO og friskolen har et fælles grundlag i Skovlund Friskoles vedtægter og værdier. SFO’en holder til i en tidligere lærerbolig, og det bærer den hyggelige indretning præg af – både i indretning og aktiviteter.

Tid til leg
I SFO’en er der tid til leg. Det er vigtigt for børns udvikling, at der er mulighed for at fantasere, skabe nyt og fordybe sig. Vi tror på, at det gør børn nysgerrige, robuste, sociale og ikke mindst glade. Derfor arbejder vi altid på at skabe en sund legekultur ude og inde.

Før og efter skoletid
På hverdage er der tilbud om morgenmad (indtil kl. 7.30) og hygge inden skolen starter.
Børnene går i SFO lige efter skoletid og i Lilleteam (0.-2. kl.) slutter alle skoledage kl. 13.05.
3. kl. har fri lidt senere nogle af dagene, men kan også gå i SFO, når de har fri.
Om eftermiddagen kan børnene lege ude og inde. Det kan f.eks. være, at nogle gerne vil lege i købmandsbutikken, i puderummet, fremstille kreative ting, spille fodbold ude, lege i SFO-haven eller andet. Der er mange gode muligheder, da der er god plads i og omkring SFO’en.

Vi oplever, at børnene er glade for den frie leg i SFO’en. Nogle dage er der tilbud om aktiviteter, men kun på særlige dage, er der forventning om at alle skal deltage.

Åbningstider på skoledage
Vi har lange åbningsdage i skolens SFO. Dit barn kan blive passet allerede fra kl. 6, hvis det er nødvendigt, og vi lukker først kl. 17.

  • Kl. 06.30-08.00 (fra kl. 06.00 hvis der er behov)
  • Kl. 13.20-17 (fredag til kl. 16)   

”BUS-SFO/deltidsplads”
– en deltidsplads for børn, der kører med bus eller ikke har så stort et pasningsbehov morgen og eftermiddag. Deltidspladsen er en begrænset pasningsordning, hvor børnene kun kan gå i SFO på skoledage (ikke på skolefridage og i skoleferier).
Deltidspladsen kan benyttes:
Mandag – torsdag kl. 7-8 og igen fra kl. 13-15
Fredag kl. 7-8 og igen fra kl. 13-14.30.
Tilmelding via kontoret.

Lukkedage i skoleferier:
– de to sidste dage i efterårsferien (uge 42)
– de to sidste dage i vinterferien (uge 7)
– fredag efter Kr. Himmelfartsferien
– Grundlovsdag fra kl. 12 (5. juni)
– 3 uger i sommerferien (uge 28, 29 og 30)
– mellem jul og nytår (nogle år er der også lukket enkelte dage før jul/efter nytår)

De øvrige dage i skoleferier er der åbent i tidsrummet kl. 6.30-17 (16).

Vi har brug for så præcise tilmeldinger fra forældre som muligt, så vi kan planlægge, hvor mange ansatte, der skal være på arbejde i skoleferierne. Forud for ferierne tilmelder forældre deres børn.

Legeområder
I SFO’en planlægges aktiviteter, som børnene kan deltage i. Planen udleveres til forældre og hænger i SFO’en. SFO’en er en ældre villa, og de hyggelige lokaler lægger op til leg i mindre grupper, spil og andre kreative udfoldelser. Børnene benytter skolens udearealer efter aftale med personalet i SFO:

  • multibane
  • hoppepude
  • gynger
  • bålhytte
  • skolegård
  • haven ved SFO