Skema

Hverdagen på Skovlund Friskole

Skolens formål, værdier og vision skal kunne mærkes i vores måde at drive skole på. Ord alene gør det ikke, det er handlingerne, der tæller. Hverdagen, undervisningen og vores anderledes skoledage ligner nok så meget andet, men vi har et stort ønske om at “leve det ud”, som vi inderst inde tror på.

Hverdage
Der er i gennemsnit 200 skoledage hvert skoleår og en del helt almindelige skoledage. Andre skoledage adskiller sig ved at være bedsteforældredage, motionsdage, sang-dage, sidste skoledag, projektuger eller andet. På Skovlund Friskole er der også rigtig mange hverdage, hvor elever og lærere arbejder sammen med fagligt fokus på læring og mening.

 

Dagens rytme

Kl. 08.15-08.45

Morgensamling (sang, fadervor, beskeder og fortælling)

 

fortælling kommer pulsen ned når store og små sidder sammen og lytter til fortællinger fra fjerne lande, eventyr m.v. De ca. 15 minutters fortælling fører os langt ud i verden og tilbage igen.

Kl. 08.45-10.05

1. og 2. lektion

Kl. 10.05-10.25

Frikvarter

Kl. 10.25-11.45

3. og 4. lektion

Kl. 11.45-12.00

Spisepause

Kl. 12.00-12.25

Frikvarter

Kl. 12.25-13.10

5. lektion

Kl. 13.15-14.00

6. lektion

 

Fortælling er et fag
H. C. Andersen fortalte for børn, og for Grundtvig var det helt centralt, at fortælling blev en del af skolens dagligdag – udenadslære og terperi skulle ud af skolen, og give plads til den levende fortælling, som kunne bringe børnene livsoplysning – læren om livet – og gøre undervisningen nærværende. 

 

Mulighed for udfoldelse og frisk luft
På landet er der masser af luft og plads, og det gælder også, når der er frikvarter hos os. Der er nemlig 10.000 m2 at lege på, når man som elev skal være ude i frikvartererne på skolen. Indefrikvarterer forekommer. Bl.a. når det regner meget. Men eleverne er oftest ude, så derfor er det vigtigt at have det rigtige udetøj med i skole – hver dag – og gerne med navn i. I sommerhalvåret kan eleverne boltre sig på skolens hoppepude (under tilsyn), mens der hele året er fri adgang til multibanen, gyngerne og SFO-haven, hvor eleverne bl.a. leger “spark-til-dåsen”.