Ugebrev 07.05.2021

I går inviterede Simon til folkedans i frikvarteret. Som det ses, så gik dansen lystigt 🙂

Genåbning af grundskolerne er nu muligt
– og på Skovlund Friskole starter alle de ældste elever nu også i skole igen
Undervisningen er omlagt jf en særlig bekendtgørelse på området, når eleverne igen kan vende tilbage i skole. Det vil sige, at ikke alle fag læses og at der laves særlige indsatser for elever, der vurderes at have behov for det.
Vi har flyttet lidt rundt på elever og lokaler i 5. og storeteam og så er der lagt en god plan for opholdsområder til de mange stamholds frikvarterer, – som jo absolut er noget af det vigtige, når vi igen skal være mange på skolen. Dagen er tilrettelagt med forskudte mødetider og god plads inde.
Busserne er køreklare og tidspunkter m.v. oplyses af chaufføren direkte til forældre.

Når elever venter på bussen, så er det vigtigt, at de opholder sig sammen med de elever, de er på stamhold med.

Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med ALLE eleverne på daglig basis 🙂

Lejrskole 2021
Den planlagte lejrskole til Lyngsbo 9.-11. juni kan desværre ikke gennemføres. Der er ikke åbnet op for sociale arrangementer som f.eks. lejrskole for alle elever. Vi ved, at eleverne stadig skal være sammen i faste stamhold det meste af skoledagen, med enkelte undtagelser, så derfor ser vi os nødsaget til at aflyse dette skoleårs lejrskole. Der er almindelige skoledage i stedet.

Sommerfest 17.6.2021 – aflyses
En sommerfest lægger op til samvær på kryds og tværs, og da det ikke er muligt i skoleregi endnu at være mange sammen til fest, må vi desværre aflyse denne fest igen i år.
Vi ønsker at holde en dimissionsfest for afgangseleverne, hvis det er muligt til den tid. Pt. må vi væbne os med tålmodighed  – mere info senere.

En glædelig nyhed
Elevrådene i hele landet har fået midler fra staten og skolen har lagt lidt til, så der er 50 kr. til hver elev/stamhold. Eleverne råder over beløbet i fællesskab med deres lærere. Der er truffet beslutninger om mange gode udflugter og oplevelser, som skal afvikles inden sommerferien.

En anden spændende nyhed …
På friskolen har vi indgået en betinget købsaftale med ejerne af missionshuset (Svinget 9). Aftalen er betinget af, at vi kan anvende huset til det, vi ønsker. Pt. har vi et kreativt lokale i tankerne, som skal erstatte undervisningen i håndarbejde og billedkunst, og åbne op for nye muligheder i missionshusets store lokale.

Vi håber, at det kan lade sig gøre, men sagsbehandlingstiden er lang, så vi må væbne os med tålmodighed indtil sensommeren.

Pt. har vi lavet aftale om, at vi må leje huset, og det glæder vi os over 🙂

Afgangsprøver, landbrugsskole og Grønlandsprojekt
Eleverne i 9. kl. har været til tre skriftlige prøver denne uge, og onsdag, mens de var oppe i dansk, var 8. kl. på besøg på Kjærgård Landbrugsskole, hvor en tidligere lærer arbejder nu. Det forlyder, at det var en meget interessant dag og et rigtig godt mål for en indholdsrig ekskursion 🙂

Forside

“6.-7. kl. har nu afsluttet projektet om Grønland. Vi er kommet vidt omkring og har tilegnet os en masse ny viden og færdigheder.

Fremlæggelserne af de forskellige grupper er færdige, og der var mange spændende tiltag.

Vi har i vores evaluering talt om, hvad man kan øve sig på til næste gang, man skal fremlægge.

Det kan fx være: at se på publikum, at stå op, kun have stikord så man ikke læser op, og en større baggrundsviden på sit eget emne, dvs. læse mere, se flere dokumentarfilm, lytte til podcast en avisartikel, spørge en ekspert, lave et interview mm.

Flere af grupperne havde været rigtig kreative med deres produkt. I 9. kl. er der en opgave, der hedder ”Projektopgaven,” som man får en karakter for og kan få på sit eksamensbevis. Dertil hører også en problemformulering. Det øver vi os også på i 8. kl.”
Kristina og Susanne

  • Næste uge er en kort uge – så derfor er der ikke ugebrev den uge.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve