Ugebrev 08.10.2021

På fagdagen onsdag lærte eleverne i 0. kl. om kroppen. De har set små filmklip, lavet opgaver, lavet deres eget vendespil brugt kroppen og meget mere.. 😀 En fantastisk fagdag.

ÅBEN SKOLE, torsdag 4. november 2021, kl. 14.30-20
Nuværende og kommende forældre inviteres med i skole.

Formålet med dagen er bl.a. at:
– være en del af et landsdækkende tilbud.
Vi vil gerne sætte rammerne for en god fælles oplevelse – styrkelse af fællesskabet.

Forældrene skal deltage i undervisningen, så de får indsigt i børnenes hverdag og oplever, hvordan eleverne undervises. Eleverne skal opleve glæden ved at forældre og andre viser interesse for dem og deres undervisning.

“Åben Skole handler om at lukke skolerne op, nedbryde fordomme og kvalificere både skolevalget men også samtalen om skolen”. (Dansk Friskoleforening)

Kl. 06-13 SFO er åben (husk tilmelding inden 22.10)
BUSKØRSEL, 0.-3. kl.: Har dit barn behov for at komme i SFO fra kl. 8, så skal du tilmelde buskørsel til Per.
Kl. 12.00, BUSKØRSEL, 4.-9. kl.: Har dit barn behov for at komme med bus, så skal du tilmelde buskørsel til Per.
Der er INGEN hjemkørsel denne torsdag.

Kl. 13.00 Skoledagen starter med fællessamling for elever og lærere. Forældre er velkomne fra kl. 14.15.
Kl. 14.15 Kaffe og kage til forældre og andre gæster i gymnastiksalen
Kl. 14.30 Fællessang med elever og ansatte. Vi synger både nye og gamle sange, så alle kan være med.
Kl. 15.30 Undervisning i 0.-9. kl. – dørene til klasselokalerne er åbne, så alle kan deltage
Kl. 17.30 Aftensmad for de yngste (tilmelding)
Kl. 18.00 Aftensmad for elever i mellem- og storeteam. Vi regner med at alle elever spiser med.
Kl. 18.30-19/20 Aftenprogram for elever i mellem-og storeteam. Teamlærere melder aftenprogrammet ud på VIGGO til forældre.

Menu: Grønsagssuppe og brød – gratis for elever. Søskende og forældre: 40 kr. Der kan købes drikkevarer (sodavand/øl: 10 kr.)

Kl. 15-19 Rundvisninger på skolen (start v/hoveddør)

Indskrivning til skolestart i 0. kl. 2022 eller senere
– hjælp os med at dele budskabet ud til mange 🙂

Ønsker du en plakat til ophæng – så kontakt skolen.

Vi hænger plakater op rundt om i lokalsamfundet.

Del gerne budskabet om ÅBEN SKOLE.

Alle er f.eks. velkomne til at komme og synge med elever og ansatte i ca. 45 min. 🙂

Mange forældre vælger at få deres børn skrevet op flere år før skolestart.

Til ÅBEN SKOLE er vi klar med indskrivningsskemaer til 0. kl.

Vi er også klar til at lave aftaler med forældre om optagelses- samtaler, hvis eleverne allerede er startet i skole, men ønsker at vide mere om os.

Fagdag i mellem- og storeteam: badminton
“6.-7. klasse har spillet badminton i hallen på efterskolen. Vi havde en træner på besøg fra DGI ved navn Kenneth, som lærte os hvordan man spillede badminton.  Han startede med at vise os, hvordan man varmer op med ketsjer og bold.

 Efter opvarmningen, skulle vi lave noget, hvor man skulle holde en fjerbold oppe i luften. Efter det skulle vi træne i, hvordan man servede. Så spillede vi rundt om nettet. Så spillede vi 3 mod 3.

 Til sidst viste han os en masse tricks, de var mega cool fx den mellem benene. Efter det så vi Lasse spille badminton mod træneren. Generelt var det sjovt og en god oplevelse, som vi gerne vil prøve igen.

Efter 6.-7. kom mellemtrin derover, og de havde også en god time”.

Danna , Cathrine og Mathilde

Apartheid, kreativitet, fremlæggelser og talenter
“I engelsk 8. – 9. er eleverne i gang med at lære om Apartheid. I dén forbindelse har vi set filmen “Mandela – Long Walk to Freedom”, læst flere artikler og lavet informationstunge
Kahooter. 
Tirsdag så eleverne en syv minutter lang sammenfatning af, hvad Apartheid var. Ud fra dette sammensurium af gamle nyhedsklip, speak og happenings, skal eleverne lavet et kreativ produkt.
Dét kan være sig interviews, skuespil, tegning, maleri, IT-baserede produkter eller andre udtryksformer. Valget er deres.
Arbejdet foregår i grupper af tre. Eleverne fremlægger for hinanden i de små grupper, så der bliver fremlagt på engelsk mange gange.
Samtlige elever har været rigtig gode til at tage imod den kreative tilgang, og mange talenter, der eller ikke altid kommer frem, bliver “luftet” og finpudset”. Karsten

Visionsforløb
(ansatte og bestyrelse)

Lørdag kl. 14 var humøret meget højt på skolen. Deltagerne var begejstrede over det, vi sammen havde sat ord på denne dag fra 8-14. Lørdag var skolens bestyrelse og alle ansatte nemlig samlet for at drøfte skolens tre kerneværdier: talent, vilje og sammenhæng. Vi talte om ordenes betydning, deres fortolkning i beskrivelsen og om, hvordan det kommer til udtryk i hverdagen.

Forud og efter denne lørdag har bestyrelsen været samlet et par gange for at drøfte
– skolens fagprofil
– skolens værdisæt
– skolens robusthed
– skole som arbejdsplads
– Skovlund-ånden

Vi er på vej i denne proces sammen med Liselotte Christensen, som er tovholder og ansvarlig for processen. 

Vi vil fremadrettet sætte mere fokus på de tre kerneværdier, så vi øver os i at tale om dem og synliggøre, hvad det er vi gør på skolen, så forældre og elever (og andre) er fuldstændig med på, hvad vi som skole står på.
Værdierne udspringer af det grundtvig-koldske ståsted, som skolen har.
Meget mere om det fremover 🙂

Herunder billeder fra opvarmningslegen lørdag morgen og fra bestyrelsesmødet mandag aften 🙂

Motionsdag, fredag 15. oktober, kl. 8.15-13.05
Inden efterårsferien er der motionsdag på skolen. Vi starter og slutter fælles. Programmet midt på dagen tilrettelægges af de tre teams, som selv orienterer elever/forældre om mål og indhold for dagen.

I Lilleteam er der formuleret på denne måde:
Vi har valgt at være en del af den landsdækkende motionsdag sidste dag før efterårsferien. Vi arrangerer det med baggrund i skolens kerneværdier:

Talent – vilje – sammenhæng

Alle har evner og anlæg, men vi har det på forskellige områder. På motionsdagen kan vi se børn blomstre ved bevægelse. De kan opdage talenter, de ikke selv kendte, og de kan få lov at udfordre deres egne grænser og opleve nye sider af sig selv.

Viljen til at ville er det vigtigste. Vi motiverer børnene ved at have fokus på egen præstation. Vi vil opmuntre dem til at løbe omgange og gerne en omgang mere end de selv tror, de kan. Vi vil på forhånd tale med dem om at sætte mål for dagen. At sætte mål for egen præstation kan bruges i andre sammenhænge.

De lærer også at være en del af fællesskabet, hvor alle deltager, men præsterer forskelligt.

Vi glæder os til at have en dejlig, aktiv formiddag sammen med jeres børn. De skal møde i idrætstøj og have en god madpakke og drikkedunk med (skolen serverer en lille snack). De møder og slutter til vanlig tid”.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve